09 februari 2024

Fractieflits Januari/Februari

Klik hier om de nieuwste versie van onze nieuwsbrief "De Fractieflits" te lezen.
*|MC:SUBJECT|*

FRACTIEFLITS
Januari/Februari 2024
Voorwoord
Beste lezers, 

Het nieuwe jaar 2024 is weer spetterend van start gegaan.
In deze eerste Fractieflits praten wij jullie kort bij over de activiteiten van de eerste weken in dit nieuwe jaar. Met daarin nadrukkelijke aandacht voor het initiatiefvoorstel over het centrum van Boskoop, dat Helma van der Louw namens onze fractie indiende. Verder zal het jaar in het teken staan van de midterm review (met andere woorden: wij gaan kijken hoe de uitvoering van onze plannen voor de gemeente vorderen), maar ook een nieuwe manier van begroten, om zo beter in te kunnen spelen op de financiele ontwikkelingen die vanuit Den Haag op ons afkomen.

Ook is per 1 januari de nieuwe Omgevingswet van start gegaan en heeft de Eerste Kamer ingestemd met de spreidingswet. Hierover komen wij elkaar ongetwijfeld nog te spreken. En niet op de minste plaatse de naderende Europese verkiezingen. Al met al een spannend nieuw politiek jaar, waarin wij ons als fractie met nieuwe energie in blijven zetten voor een groene, rechtvaardige en solidaire gemeente.

Wij willen en kunnen dit jaar alleen het goede doen, als wij dat ook in contact met jullie - onze leden - en andere betrokkenen uit de samenleving, staan. Daarom wil ik jullie nog eens benadrukken ons te benaderen als u of jij iets hoort of ziet in de gemeente dat naar uw of jouw oordeel aangepakt moet worden. Wij hebben jullie als ogen en oren uit de samenleving nodig om ons werk als volksvertegenwoordiger goed te kunnen doen. Wijs ook mensen in uw omgeving op ons maandelijkse inloopspreekuur, of weet ons ook tussendoor te vinden. Onze contactgegevens zijn te vinden op de website.

Ik hoop u/jou dit jaar weer veelvuldig te treffen.

Jeroen van Gool
Fractievoorzitter - CDA Alphen aan den Rijn
[email protected] 

 

 Uitnodiging: Inloopspreekuur Hazerswoude-Rijndijk!

Beste lezers, bewoners van Hazerswoude-Rijndijk & omstreken, 

Heb je ideeën, vragen of zorgen die je graag met ons wilt delen? Dan nodigen wij jou van harte uit voor onze inloopavond!

Wanneer: Maandagavond 26 februari van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Pleyn 68, Rijndijk 92, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

De CDA Fractie Alphen a/d Rijn staat voor jullie klaar om te luisteren naar wat er speelt in onze gemeenschap. Of het nu gaat om lokale projecten, beleidsvraagstukken of gewoon een goed gesprek over de buurt, wij zijn er om naar jullie te luisteren.

Dus kom gezellig langs en deel jouw mening met ons onder het genot van een kopje koffie. Samen werken we aan een nog mooiere buurt en gemeente! 

We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten!

Weer op de hoogte
Ons plan voor Boskoop - Toekomstvisie Centrum Boskoop

Op 25 januari presenteerde CDA-raadslid Helma van der louw de 'Toekomstvisie Centrum Boskoop'. 
Een out-of-the-box visie om het centrum van Boskoop leefbaarder en toekomstbestendig te maken.

In het plan krijgt Boskoop: 
Meer ruimte voor voetgangers
Meer groen in het centrum 
Verkeersproblemen opgelost
Twee zijdes weer verbonden 

Aan media aandacht geen tekort. Zowel in Alphens Nieuwsblad alsmede in het Algemeen Dagblad Groene Hart kreeg het voorstel voldoende aandacht. 

Uit Alphens Nieuwsblad:

"Terug naar het plan. ‘Ambitieus, spectaculair’, termen die langskomen. Hoe is dit zo gegaan? “Ik word al jaren benaderd door inwoners en winkeliers. Steeds gaat het over de dorpskern, of ik daar iets aan kan doen? Al is het maar iets meer groen of een extra bankje of een prullenbak? Ik wilde nu breder kijken. Wat is er nodig om het centrum echt aan te pakken?” Ze nam contact op met architect Jeoffrey Bloemen van Bloemen Architecten in Alphen. Hij heeft veel ervaring met stadsontwikkeling. “Ik heb gevraagd of hij met compleet open blik naar ons centrum wil kijken. Out of the box denken, wat zou er dan mogelijk zijn?” Ze is heel bij met het resultaat, zegt de Boskoopse. “Heel verrassend, ook voor mij. Het idee om de Zijde ‘op te tillen’, vanaf de brug niet zoals nu een helling naar beneden, maar verhoogd doortrekken tot de Zijdekerk en dan pas laten afvlakken, tot aan het oude gemeentehuis. En dan onderdoorgangen maken voor voetgangers, zodat noord en zuid met elkaar verbonden wordt, in plaats van onderbroken zoals nu het geval is.”

De Zijde, een zeer drukke doorgaande weg, fungeert als splijtzwam in de huidige dorpskern. “In het plan kunnen we af van de huidige oversteek, het verkeer kan doorrijden en het winkelend publiek heeft veel meer beleving”, zegt de initiatiefneemster. Een haventje, ook zeer ambitieus, maar hoe leuk zou het zijn, vindt Van der Louw. “We hebben nu in het dorp nauwelijks contact met de Gouwe. Door een klein centrumhaventje, een wandelboulevard met horeca in de Barendstraat en een andere invulling van het Kerkplein kunnen we veel meer genieten van het water.” Natuurlijk moet er ook veel groen komen, ‘echt boomkwekersgroen’, en krijgt het winkelgebied een upgrade. Zo pleit het voorstel voor winkeltjes bij de onderdoorgangen en een nieuwe functie voor de Bootstraat. “De allure terugbrengen als specialiteitenstraatje.” "
Alphen aan den Rijn overtreft landelijke bouwdip met recordaantal nieuwe woningen

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een opmerkelijke prestatie geleverd door 585 nieuwe woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Deze indrukwekkende groei overstijgt niet alleen het aantal nieuwbouwwoningen van het voorgaande jaar maar is ook hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dit blijkt uit recente cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vrijgegeven.

Nederland als geheel zag vorig jaar de toevoeging van 73.333 nieuwbouwwoningen, wat neerkomt op 0,9 procent van de totale woningvoorraad. Opvallend is dat de nieuwbouw in Alphen zelfs hoger lag, namelijk op 1,2 procent van de lokale woningvoorraad. In de bredere provincie Zuid-Holland bedroeg de nieuwbouwgroei 1,0 procent.

De totale woningvoorraad in Alphen aan den Rijn is per saldo met 768 gestegen tot 50.799 woningen. Deze groei omvat diverse factoren, zoals sloop, transformatie van bijvoorbeeld kantoorruimtes en het splitsen van woningen.

Opmerkelijk is dat Alphen, ondanks de landelijke 'bouwdip', het aantal nieuwe woningen heeft weten te verhogen ten opzichte van voorgaande jaren. We zijn blij als CDA dat we door onze inspanningen in de raad en onze initiatieven het woningaanbod in de gemeente kunnen laten groeien. en. We blijven ons inzetten om voldoende volkshuisvesting te realiseren en bouwen niet alleen aan huizen maar aan gemeenschappen, want een huis is meer dan alleen stenen 

Naar Alphens.nl 31.01.2024

Carnaval in de Gemeente
 
Net als voorgaande jaren, was ook dit jaar weer Helma van der Louw enthousiast op weg om stroopwafels rond te brengen bij de Carnavalskarrenbouwers in Boskoop. Een mooie kans om alle karren van dichtbij te zien en tegelijkertijd het gesprek aan te knopen. 
 
 
 
Voorstelling Vlucht - 6 februari

Op 6 februari vond in  Castellum de voorstelling 'Vlucht' plaats. Een zeer indrukwekkende voorstelling door Eric Corton  met als doel om ons in te kunnen leven hoe het voelt om ons in te kunnen leven hoe het is om te moeten vluchten. Na afloop was er ook gelegenheid om met vluchtelingen uit onze gemeente en met elkaar in gesprek te gaan. CDA-Commissielid Kirsten Bruijnes haalde de voorstelling naar Alphen.

Haar doel? Doorbreek de polarisatie en ga het gesprek aan; ook als dat  soms schuurt. 

Over Vlucht: “Wat doe je wanneer je leefwereld stukje bij beetje instort? In de solovoorstelling Vlucht (Solo Stories) speelt Eric Corton Max. Max leeft een normaal leven. Hij heeft een vrouw en twee kinderen en is leraar Nederlands met een enorme liefde voor geschiedenis en literatuur. Zijn rechtvaardigheidsgevoel is heel groot. En hij heeft een duidelijke mening.

Maar dan verandert zijn leefwereld. Er wordt opeens van alles verboden, een mening hebben wordt gevaarlijk. Dan wordt Max ook nog ontslagen en vervolgens bedreigd en opgepakt. Even later komt hij weer vrij maar belandt daarna weer in de handen van de politie. Dan ziet Max nog maar één oplossing... vluchten.”


Storingen brug Leimuiden
Wethouders roepen op tot actie: storingen Leimuiderbrug hebben veel impact

Wethouders Relus Breeuwsma (Alphen aan den Rijn), Dolf Kistemaker (Kaag en Braassem) en Tom de Kleer (Nieuwkoop) voerden ‘actie’  in Studio Alphen voor een langetermijnoplossing voor de situatie met de Leimuiderbrug.

Sinds het groot onderhoud begin december vorig jaar kampt de brug alweer meerdere malen met een storing, waardoor veel vertraging ontstaat voor het weg- en scheepverkeer. Ook de vertraging zelf heeft de nodige gevolgen. Zo hebben omliggende dorpen last van sluipverkeer en worden zogenoemde economische verbindingen verstoord.

"Het is al jaren doffe ellende met deze brug. Steeds meer mensen worden erdoor gedupeerd. Niet alleen in Leimuiden, maar in de wijde omgeving. Ook in de gemeente Alphen. 

Daarom is het heel goed dat hier aandacht voor wordt gevraagd door de wethouders. Dat zullen wij in de raad ook zeker doen!" Aldus CDA-fractievoorzitter Jeroen van Gool.   
CDA Fractie op werkbezoek bij Parkvilla

Op 29 januari was de fractie op bezoek bij Parkvilla in Alphen aan den Rijn. Alphen is een grote gemeente waarbij ook cultuur een prominente plek op de raadsagenda verdient. Goed om de ervaringen en wensen te horen van de mensen achter Parkvilla. Na het boeiende gesprek hield de fractie haar fractievergadering op locatie. 


 
Uit de raad
Bibliotheek servicepunt in Zwammerdam

Tijdens een bewonersbijeenkomst in Zwammerdam, gaf een aantal Dammenaren de aanwezige raadsleden te kennen ontstemd te zijn over het feit dat er, ondanks gedane beloften in het verleden, waarschijnlijk geen servicepunt of andere bibliotheekfunctie van de bibliotheek zou komen in de nieuw te bouwen MFA. Hierover heeft raadslid Cheryl Oosterman, samen met GroenLinks en Lokaal Belang Alphen, artikel 40 vragen gesteld. Het CDA vindt het van belang dat ook de inwoners van onze kernen toegang hebben tot een bibliotheek, zeker nu we in de media horen dat het niveau van begrijpend lezen van onze jeugd achteruit gaat en we alles op alles moeten zetten op het stimuleren van lezen.

De gemeente geeft aan inmiddels in gesprek te zijn met bibliotheek Rijn en Venen en de initiatiefnemers van het Dorpshuis over een servicepunt. Hieronder vallen onder andere een een multifunctionele ruimte met boeken en mogelijkheden voor maatschappelijk aanbod, zoals een Informatiepunt Digitale Overheid. Het CDA zal, samen met andere betrokkenen partijen in de gaten houden of de gesprekken inderdaad leiden tot het gewenste resultaat. 

Van Cheryl Oosterman, Raadslid
Cheryl Oosterman
Woningbouw Rijnhaven-Oost

De Gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens ca 1200 woningen te gaan bouwen op het terrein Rijnhaven-Oost, rondom de Energieweg en de van Foreestlaan. Op 17-2-2022 is het bestemmingsplan Rijnhaven-Oost van 2021 vastgesteld, hiertegen is door een 2-tal partijen bezwaar gemaakt.

6 december 2023 is hierover een uitspraak gedaan, partijen zijn op een klein detail na in het ongelijk gesteld. Het overgangsrecht geluidsnorm is op de zand en grindhandel v/d Waal niet van toepassing, hierover moet een nieuw besluit genomen worden binnen 12 weken.
Het bestemmingsplan zal daarna definitief zijn en kan de planvorming en voorbereiding verder gaan.

Zoals bekend is de behoefte aan woningen in Alphen aan den Rijn groot, dit project zal hiertoe zeker een positieve bijdrage hebben. Het hele proces wordt door het CDA van harte ondersteund.

Van Winfried Ponsioen, Raadslid
Notitie dienstverlening
Als CDA-fractie zijn wij blij dat de gemeenteraad de startnotitie voor de visie dienstverlening 2024-2028 heeft aangenomen. Dit is een belangrijke stap vooruit om de service aan onze inwoners, bedrijven en organisaties te verbeteren. De gemeente gaat nu nadenken over hoe ze dat het beste kunnen doen.

Wat hierbij bijzonder is, is dat onze inwoners actief kunnen meedenken. Dat is belangrijk, want zij zijn het hart van onze gemeenschap. De plannen laten zien hoe we dat gaan aanpakken. 

We zijn vooral blij dat we gaan werken op basis van gebieden. Dat betekent dat we rekening houden met de verschillende behoeften van de verschillende delen van onze gemeente.  Deze benadering, die nadruk legt op de specifieke behoeften en kenmerken van verschillende gebieden binnen onze gemeente, is iets waar wij als fractie sterk achter staan. Zo krijgt iedereen de hulp en service die hij nodig heeft, op maat gemaakt voor zijn buurt en die recht doet aan de diversiteit binnen onze gemeente.

We staan klaar om mee te helpen aan een betere toekomst voor onze gemeente. We zullen de ontwikkelingen goed in de gaten houden en waar nodig ons steentje bijdragen.

Van Floris Out, Raadslid
Facebook
Twitter
Link
Website


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.