24 januari 2024

Ledenvergadering - Januari 2024

Dinsdagavond 23 januari was de ALV van het CDA Alphen aan den Rijn over de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni. Speciale gast was Ingeborg ter Laak, wethouder in Zoetermeer voor zorg, welzijn, asiel en inburgering. 
Zij staat op nummer twee van de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de Europese Parlementsverkiezingen met als motto:  "Voor een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa".  Het was erg leuk om nader met haar kennis te maken en haar toelichting op haar ambities en die van het CDA te horen. 


Het CDA-programma voor de Europese Parlementsverkiezingen is gebaseerd op drie pijlers:

  • Veilig en geborgen
  • Rechtvaardig en duurzaam
  • Leefbaar en bereikbaar.

Zowel met de conceptkandidatenlijst als het programma, hebben de leden van het CDA Alphen a/d Rijn unaniem ingestemd.

Voorzitter Patricia de Sain opende de Algemene Ledenvergadering met een overdenking. De Boodschap van de overdenking was "Er is altijd iets te vieren" - Een oproep om wat vaker onze zegeningen te tellen en te bedenken waar je dankbaar voor bent en elke dag opnieuw te proberen het goede te doen. Lees haar inbreng hieronder: 

Er is altijd iets te vieren! 

Of moet hier in plaats van een uitroepteken een vraagteken staan?

Dat was het motto van de mis waar ik laatst was. Maar een uur daarvoor sprak ik een lokale ondernemer en die zei: ‘ik haat, die en die politicus en ik zie haast niets positiefs meer”. Na enig doorvragen was ze gelukkig wel blij met haar kinderen en kleinkinderen en gingen de zaken goed. Maar de focus lag in eerste instantie vooral op wat er buiten haar deur allemaal mis gaat.

Zie hier binnen twee uur misschien wel het dilemma van alle dag.

En ook in ons eigen leven is het niet elke dag feest. We kennen allemaal vreugde en verdriet. 

We zijn soms blij en dan weer boos. En waar kiezen we dan voor om de meeste aandacht aan te geven? Want wat je aandacht geeft groeit. En als we het naar de politiek vertalen: Leven we dan vanuit hoop en vertrouwen of vanuit teleurstelling en wantrouwen? 

Laten we ons meesleuren in alle negatieve berichtgeving, of tellen we onze zegeningen en bouwen we vanuit hoop en vertrouwen aan een beter Nederland?

Rob de Lange, redacteur van het FD, riep vlak voor kerst op om het onbehagen in Nederland niet de overhand te laten krijgen. Hij schreef: “Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld. Toch zwelgen we in misgenoegen. Er zijn terechte zorgen, maar elkaar de put in praten is nergens voor nodig. We hebben als samenleving wel voor hetere vuren gestaan.” 

Tot zover het citaat en ja de uitersten zijn groot: Aan de ene kant zijn er de zorgen over de oorlogen in de Oekraïne en het Midden Oosten, kampen we met de nasleep van de toeslagenaffaire, zijn er zorgen over bestaanszekerheid, asielzoekers, stijgende prijzen, woningnood, de zorg, het onderwijs, scherpe politieke tegenstellingen, gebrek aan leiderschap en is er steeds minder vertrouwen in de politiek. 

Anderzijds is Nederland nog steeds een van de meest welvarende landen ter wereld. Is er wereldwijd steeds minder kindersterfte, daalt de armoede, stijgt het aantal succesvolle nieuwe democratieën en ook in Nederland hebben we volgens het CBS met 4,4% het laagste percentage huishoudens dat kans loopt op armoede sinds 1977, toen ze begonnen met het meten van inkomens.

Maar zoals in de CDA visie ‘Voor heel Nederland’ staat, gaat het pas goed met Nederland als het met iedereen goed gaat. En daarvoor is veel werk aan de winkel en dat zullen we samen moeten doen!

Want de bekende Nederlandse tolerantie neemt af, de vergrijzing neemt toe en daarmee ook de kosten op de zorg en AOW-lasten. Terwijl het aantal jongeren dat kan werken daalt. De uitgaven voor onze veiligheid zullen omhoog moeten, terwijl de inkomsten door de vergrijzing dalen en de prijzen stijgen. Het tijdperk van gratis geld lenen is voorbij. Populistische beloften doen die onbetaalbaar zijn helpen ons niet. De hand zal op de knip moeten, waardoor teleurstelling en nog meer onvrede op de loer liggen. Geld zal weer eerst verdiend moeten worden, voordat we het kunnen uitgeven. Al met al een uitdaging kun je zeggen.

En toch begon ik deze speech met de zin “Er is altijd iets te vieren”!

Wat valt er dan bij ons CDA te vieren? 

Als je terugblikt op het afgelopen jaar kun je focussen op de teleurstellende landelijke verkiezingsuitslag of verheugd zijn over onze nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal en dat het vertrouwen in ons verhaal, in onze partij, in onszelf terug is. Vanuit een hoopvolle visie bouwen we vol enthousiasme verder. 

Ik citeer graag Bontenbal: “Gelukkig bestaat het CDA niet alleen uit wat er in ‘Den Haag’ gebeurt. Integendeel! Het CDA is juist zo’n sterke partij omdat zij geworteld is in heel Nederland. Onze gemeentelijke afdelingen zijn overal actief en elke dag bezig het goede te doen voor de inwoners. Elke keer weer sta ik er versteld van hoeveel kwaliteit het CDA levert! Dat is ook de reden dat ik geloof dat er weer betere tijden voor het CDA aankomen.” einde citaat.

En wat valt er voor het CDA Alphen te vieren?

Heel veel als je het mij vraagt, want ons lokale CDA team zet zich dagelijks met veel energie in om het voor de inwoners, instellingen en bedrijven van Alphen beter te maken. Dat doen we niet alleen in de raadszaal, maar vooral ook midden in de samenleving. Want Samen Leven is Samen Doen!

Het gaat voor deze online bijeenkomst te ver om bij iedereen persoonlijk stil te staan, maar daar kom ik graag een volgende keer uitgebreider op terug. U heeft onlangs van onze fractievoorzitter Jeroen van Gool een uitgebreid overzicht ontvangen wat er in de raad allemaal voor goede dingen gebeuren. En u heeft het CDA ook geregeld in de pers gezien met bijvoorbeeld onze actie voor het Oude Raadhuis, oplossen van de verkeersproblemen in Boskoop en ook onze wethouder Relus Breeuwsma is volop in actie om zaken beter te maken.

En minder zichtbaar misschien maar minstens zo belangrijk: onze fractie, en andere leden zijn ook allemaal maatschappelijk actief. Of het nu voor de voedselbank, vrijwilligers, fietsmaatjes, kerken, verenigingen of vluchtelingen is, er gebeuren heel veel mooie dingen en daar ben ik trots op en mogen we dankbaar voor zijn.

De kunst     

en mijn oproep, (waar ik deze overweging mee wil afsluiten) is dan ook, 

dat we vaker onze zegeningen tellen en elke dag bedenken waar je dankbaar voor bent. 

We zijn allemaal kinderen van God en worden opgeroepen om elke dag weer moedig het goede te doen, zowel in onze eigen kleine wereld als voor de ander en onze maatschappij.

Want “De verandering van de wereld kan alleen bij elk mens afzonderlijk beginnen” (uit Eeuwige Wijsheid van Willigis Jager)

Dank voor uw aandacht.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.