12 januari 2023

Nieuwjaarreceptie 2023

Woensdagavond 11 januari was onze nieuwjaarsreceptie. Bijna 40 mensen ontmoetten elkaar bij Jeu de Boer in Hazerswoude Dorp. Bijgaand de nieuwjaarsspeech van de interim voorzitter Patricia de Sain-Innemee.

Van harte welkom bij deze hopelijk korte ALV en zo lang mogelijke nieuwjaarsborrel. Allereerst wens ik u een gezond en gezegend nieuwjaar! En als katholiek, voeg ik daar graag ZALIG aan toe.

En zo hebben we gelijk een mooi bruggetje naar het geloof, waar ik het graag met u over wil hebben. Mag we het daar eigenlijk nog wel over gaan? Of beter van niet? Of zouden we het daar juist veel meer over moeten hebben?

Ik was laatst bij het CDA partijbureau in Den Haag en daar hadden we een mooie discussie met de digitale communicatie strateeg die van mening was dat we als CDA, nieuwe leden weg zouden jagen, als we het geloof te nadrukkelijk zouden noemen. Maar ja, waar staat de C dan nog voor? Misschien verliezen we wel juist leden, als we niet meer uitkomen voor onze basis. Mooi onderwerp lijkt me om zo bij de borrel het gesprek over aan te gaan.

1.Stel elkaar eens de vraag: Wat betekent de C voor u? Waar gelooft u in? Moeten we de C vervangen door bv Charitas? Zodat ook niet gelovigen zich meer bij ons thuis voelen, of juist meer voor onze Christelijke roots uitkomen en uitleggen dat het over naastenliefde gaat en dat je daar niet Christelijk voor hoeft te zijn?

Een kennis vroeg mij laatst: Geloof jij? En op zo’n toon dat het onbegrijpelijk was..

Ja, ik geloof! Van harte oftewel, vanuit mijn hart (want ik begrijp echt niet hoe het allemaal precies zit, wat waarheid is en wat een metafoor, maar is dat niet juist geloven? Dat we het niet zeker weten en toch geloven). En ja, ik geloof in God of dat wat groter is dan wij en dat de meeste mensen deugen, want we zijn geschapen naar zijn (of misschien wel haar?) beeld. En ik geloof in het CDA en in nog veel meer.

Ik geloof in onze mooie club, die doordat we hier in Alphen een topteam hebben en samen een hele goede campagne hebben gevoerd, goed uit de verkiezingen is gekomen.

En ik geloof dat wij met dit team dat met ongelooflijk veel enthousiasme, in een fijne sfeer, samen keihard aan het werk is, weer de grootste partij van Alphen kunnen worden. Niet als doel op zich, maar omdat we een brede volkspartij zijn, waar rijk en arm, links en rechts, boeren, burgers en buitenlui zich thuis voelen, omdat er in het CDA, net als in het huis van God, plek is voor velen, waar je van mening mag verschillen en ook dan we met respect de dialoog blijven voeren om er samen uit te komen.

Wat is voor u de kern van ons CDA?
Voor mij gaat het om in naastenliefde met elkaar verbonden te zijn en dat het algemeen belang, ook voor toekomstige generaties, VOOR het eigen en korte termijn belang gaat.

Met deze kracht van ons als redelijke middenpartij, die werkt vanuit verbinding en daardoor verschillen kan overbruggen en partijen bij elkaar brengen, kunnen we het goede doen voor de samenleving en dat mensen zo weer meer vertrouwen krijgen, in elkaar en in de politiek.

Je moet er toch niet aan denken dat er geen CDA meer zou zijn en we alleen maar splinterpartijen hebben, die schreeuwend voor hun eigen belang opkomen?

Daarom geloof ik ook in de kracht van onze partij, gestoeld op onze uitganspunten: Rentmeesterschap, Gespreide Verantwoordelijkheid, Publieke Gerechtigheid en Solidariteit. Uitgangspunten die van alle tijden zijn en waarmee we al menige storm hebben weten te doorstaan en ook de moeilijke tijd waar we nu inzitten zullen overleven. Juist nu, zijn deze waarden die ons verbinden en richting geven, actueler dan ooit. Lees ze nog maar eens na op de landelijke CDA site.

2.Gelooft u er nog in? En durft u uit te komen voor waar u in gelooft en dat van harte uit te dragen? In ieder geval zou u anders hier niet zitten denk ik, maar het is niet geheel zonder risico. Want zoals ik laatst merkte, n.a.v. een berichtje dat ik op facebook had geplaatst over de nachtmis, kun je er op aangesproken en zelfs aangevallen worden. En zo is het ook als u politiek ergens voor gaat staan. Er zullen altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn en voor wie het nooit goed is.

Maar ik geloof dat LEF loont. Dat het de moeite waard is om je in te zetten voor waar je in gelooft en zo het verschil te maken. Om nieuwsgierig te blijven, juist in deze tijd waar de maatschappelijke discussie verhardt en mensen steeds minder open voor elkaar staan, is het belangrijk en om het eens van een andere kant te bekijken.

Herman Finkers heeft dit in zijn lied Daarboven in de hemel prachtig verwoord.

Ik citeer graag een klein stukje:
“Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer.
Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer.
Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis,
pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is.


3. De essentie
Ik denk dat dit de essentie is waar het om gaat en dat we die vaak missen. Waarom is er zoveel onenigheid en wil iedereen tegenwoordig gelijk i.p.v. te beseffen dat geluk ligt in de verbinding. In het openstaan voor de ander. In het mooie van diversiteit.

We zijn vanuit ons oer-brein kuddedieren en niet gemaakt om alleen te zijn. Om samen in vrijheid te leven, kan niet zonder verantwoordelijkheid en het respecteren van de grenzen van de ander. Dat een ander er anders over mag denken en we er toch samen uit komen.

Tot slot: Daarom geloof ik in onze partij en is het CDA voor mij, en ik hoop van harte ook voor u, een fijne club om bij te horen, omdat het gaat om verbinding op een diepere laag. Om Samen Verantwoordelijkheid te nemen voor onze maatschappij, voor nu en de generaties na ons.

Vanuit de onuitputtelijke bron van ons geloof, kunnen we elke dag van betekenis zijn en het verschil maken. En wat die bron ook is, ik hoop van harte dat u blijft geloven.

In u zelf, in de ander en in onze club het CDA!

AMEN

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.