22 maart 2024

Out: "Alleen Ziendeweg afsluiten geen optie"

Tijdens het recente commissiedebat heeft CDA-raadslid Floris Out nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de gevolgen van de voorgenomen sluiting van de Ziendeweg, met speciale focus op de belangen van de bewoners van Zwammerdam en de gebruikers van de omliggende wegen. De partij wijst op het essentiële belang van een evenwichtige benadering die niet alleen de veiligheid en leefbaarheid op en rond de Ziendeweg waarborgt, maar ook de negatieve effecten op naburige routes en gemeenschappen minimaliseert. 

Het CDA roept op tot een uitgebreid overleg met de provincie over aanpassingen aan de N207 en pleit voor een ruimhartiger ontheffingenbeleid. Dit om te verzekeren dat bijvoorbeeld mantelzorgers die door de partij gezien worden als Topsporters niet beperkt worden in hun belangrijke werk. Ook was een nadrukkelijke weg van Out om de ziende pas te sluiten nadat de Van lindenhovenstraat en de kortsteketerweg hierop voorbereid zijn.

De partij steunt het besluit om de Ziendeweg af te sluiten voor autoverkeer, maar benadrukt de noodzaak om eerst adequate alternatieve maatregelen te implementeren. "Laten we zorgen dat we eerst nieuwe schoenen hebben, voordat we de oude weggooien," aldus Floris Out. Het CDA blijft zich inzetten voor een veilige en leefbare gemeenschap, waarbij de belangen van alle inwoners voorop staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.