18 april 2024

Raadscommissie omarmt Initiatiefvoorstel Boskoop

Er ging geen lange en ingewikkelde discussie aan vooraf.  Alle aanwezige fractievertegenwoordigers konden zich prima vinden in het door CDA opgestelde en aangeboden initiatiefvoorstel Vernieuwing Boskoop Centrum. Boskoop centrum is inderdaad toe aan een upgrade en daar staat dit plan ook voor in een gefaseerde vorm. Allereerst zal worden gekeken naar het autoluw maken van het centrum en het centrum aan te kleden als het ' Groene visitekaartje" van de boomkwekerijsector. Oproep hierbij vanuit het CDA was wel om voor de groene invulling gebruik te maken van de expertise van de lokale boomkwekerij en vooral aandacht voor innovatief en hoog kwalitatief groen. 

Het haventje zal het hoogst waarschijnlijk niet gaan halen, maar deze inzet was hoog. Net als het liften van de Zijde. Toch wordt hiermee wel de problematiek onder de aandacht gebracht en kunnen er ook andere oplossing worden bedacht. Belangrijk is dat er in ieder geval wat moet gebeuren om de Gouwe zichtbaar te maken, Noord en Zuid met elkaar te verbinden dmv veilige verbinding en de horeca en retail in te passen. 

Nu is het wachten op een totaalplan en de hierbij horende financiële onderbouwing. Wethouder van As gaf aan in begin 2025 hiermee terug te komen naar de raad.

Voorstel en de lijst wensen en bedenkingen vanuit het college gaat als hamerstuk naar de raad van 25 april.

Hieronder de inbreng en het voorstel van CDA, opgesteld door Helma van der Louw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.