29 maart 2024

Wethouder omarmt CDA motie verduurzaming gebouwen

Verenigingen en stichtingen met een gebouw in eigendom komen tot nu toe bijna niet in aanmerking voor een subsidie voor verduurzaming. Dit in tegenstelling tot gebouwen van verenigingen en stichtingen die in eigendom van de gemeente zijn.

Een vraag hierover vanuit de scoutingvereniging  was voor Helma van der Louw van CDA de aanleiding een motie hiervoor op te stellen en in te dienen bij de afgelopen raadsvergadering. Motie werd op voorhand mede ingediend door elf andere fracties en de wethouder heeft de motie overgenomen en zelfs, zoals hij aangaf, is de oproep in de motie al gedeeltelijk in uitvoering.  Met deze motie en eventueel financiële ondersteuning voor  verenigingen en stichtingen geeft het CDA aan dat het werk van de vele vrijwilligers wordt gewaardeerd en zij hun tijd en geld moeten blijven inzetten voor de leden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.