EANAD1
15 februari 2018

15e van de maand: 15.000 woningen erbij?

Het is vandaag de 15e februari, en het getal 15 doet ons denken aan de 15 duizend nieuwbouwwoningen die de coalitie nog in Delft willen bouwen. En wat al aan de provincie is toegezegd.
Nadat we de Spoorzone, de Harnaschpolder en de Schoemakerplantage hebben afgebouwd, hebben we ongeveer 5 duizend woningen daarvan ingevuld. Maar waar kunnen die andere 10.000 woningen komen? Dat kan alleen maar als we enorme flats gaan bouwen, of dat het ten koste gaat van groen. En dat wil het CDA voorkomen. Er is echt wat te kiezen op 21 maart!

Ook op onze Facebookpagina vragen we aandacht voor dit issue: zie hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.