27 april 2024

CDA Delft: Antisemitisme tegengaan en hard aanpakken

“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.” Met die woorden eindigt het boek “Is dit een mens”, geschreven door de Joods-Italiaanse chemicus en schrijver Primo Levi (1919-1987). Levi, overlevende van de Holocaust, geeft hiermee een belangrijke waarschuwing af.

Juist tegen die achtergrond was de constatering van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner dat het aantal meldingen van antisemitisme afgelopen jaar zijn verdubbeld zeer zorgelijk. Zowel het Jaarverslag 2023 van de AIVD als de Monitor Antisemitische Incidenten 2023 van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) laat het
helaas ook zien aan de hand van aantallen. In de monitor van het CIDI is te lezen dat er in 2023 379 incidenten werden geregistreerd, een stijging van 245% ten opzichte van 2022. Eddo Verdoner (NCAB): “De grootste toename van het aantal meldingen is van na 7 oktober 2023”. Recent waren daarvan uiterst pijnlijke voorbeelden te zien. Denk bijvoorbeeld aan de verstoring van de aankomst van hoogwaardigheidsbekleders bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam, de verstoring van het optreden van zangeres Lenny Kuhr en de aanval op rabbijn Aryeh Leib Heintz in de winkel Action.

Onze fractie heeft sinds de aanslagen op 7 oktober jl. geregeld contact met de Joodse gemeenschap. Daarnaast bezocht onze fractievoorzitter Frank Visser op 12 april jl. een viering in de synagoge in Delft. Aansluitend op de viering was er een ontmoeting met (een deel van) de Joodse gemeenschap. Wij hebben grote zorgen over het toegenomen en groeiende antisemitisme in ons land. Al in februari 2023 heeft het CDA al haar zorgen over het toenemend antisemitisme geuit en de burgemeester  gevraagd uitdrukkelijk aandacht hiervoor te hebben. Uit recentere gesprekken met de Joodse gemeenschap horen we dat de burgemeester nauw betrokken is bij hun welzijn. Wij zijn de burgemeester erkentelijk voor haar inzet hierin. Volgens ons mag er ook in Delft geen ruimte zijn voor antisemitisme. Antisemitisme moet worden tegengegaan en hard worden aangepakt. Daarom heeft het CDA, samen met Onafhankelijk Delft, schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester en het   college van B&W.

Schriftelijke vragen Antisemitisme tegengaan en hard aanpakken

Het is ook fijn dat de lokale media in Delft aandacht geeft aan deze zorgelijke ontwikkeling. Zo schreef Omroep Delft dit artikel over onze schriftelijke vragen en ging onze fractievoorzitter Frank Visser in gesprek over zijn schriftelijke vragen in de radio-uitzending van Omroep Delft. Luister het gesprek hier terug.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.