01 juni 2022

CDA Delft: Gezinnen met kinderen niet afsluiten van water!

Kortgeleden was in het nieuws te lezen dat de rechter uitspraak had gedaan in een zaak die was aangespannen door Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Zij hadden de zaak aangespannen tegen enkele waterbedrijven omdat zij gezinnen met kinderen van drinkwater afsluiten wanneer de waterrekening niet betaald is. De rechter stelde in zijn oordeel dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen van het drinkwater worden afgesloten wanneer ouders de waterrekening niet kunnen betalen. Daarnaast oordeelde de rechter in deze zaak dat het welzijn van kinderen in de eerste plaats bij de ouders of verzorgers ligt. Het is aan hen om een betalingsregeling te treffen, zodat de toegang tot drinkwater wordt voortgezet of hersteld.

Toegang tot schoon drinkwater is om allerlei redenen ontzettend belangrijk. Het draagt onder meer bij aan een goede gezondheid en welzijn, zeker voor kinderen. Raadslid Frank Visser: “Het CDA vindt dat de gezondheid van kinderen niet in gevaar mag komen, omdat hun ouders of verzorgers in een financieel kwetsbare situatie verkeren. Waterafsluiting moet worden voorkomen ons inziens.” Het CDA stelt daarom vragen aan het college, onder andere of het (algemeen) gevoerde beleid tijdens corona gemeengoed zou kunnen worden en of er mogelijk een convenant kan worden gesloten om gezinnen met kinderen zoveel mogelijk te behoeden voor waterafsluiting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.