04 augustus 2020

CDA Delft heeft nieuw afdelingsbestuur!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 juli zijn Jerney Judell, Giel Wind en Marcel de Jong lid geworden van het bestuur van CDA Delft. Zij willen CDA Delft laten bruisen en meer zichtbaar maken op straat en in de wijken. “We zijn een brede partij waarin iedereen zichzelf mag zijn.”

 

Met het aantreden van de drie nieuwe bestuursleden is het bestuur van CDA Delft weer compleet. Jerney Judell wordt de nieuwe voorzitter van de afdeling. Marcel zal de rol van secretaris op zich nemen en Giel voorlopig de rol van penningmeester. Samen met Aad van Tongeren, die zijn voorzittershamer neerlegt maar wel lid blijft van het bestuur, en Mechteld de Boer zijn ze van plan van het CDA Delft een actieve volkspartij te maken die streeft naar meer gemeenschapszin.

 

Activiteiten

Om dat te bereiken gaat het nieuwe bestuur een groot aantal activiteiten organiseren. Iedere twee maanden organiseert CDA Delft een inloopspreekuur in één van de Delftse wijken, te beginnen op woensdag 15 september in Wippolder. Bewoners kunnen dan langskomen en vertellen waar ze tegenaan lopen, hun zorgen uiten of juist ideeën vertellen om hun wijk beter en leefbaarder te maken. Verder zal CDA Delft debatten en lezingen organiseren over de huisvesting in Delft, over zorg en welzijn en meer democratie in de stad. Zowel leden als niet-leden zijn dan welkom. Ook gaat CDA Delft de contacten met de studenten versterken.

 

Dankwoord oude bestuursleden

Het nieuwe bestuur dankt Aad van Tongeren voor zijn jarenlange inzet als voorzitter. “Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het zichtbaar maken van CDA Delft”, aldus Jerney Judell. “We zijn blij dat hij wel bestuurslid blijft. We kunnen zeker leren van zijn grote kennis van de stad, sociale bewogenheid en relaties binnen de partij.” Ook de vertrekkende bestuursleden Nick van Schaik en Stefan Suurmond werden hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. “Zij hebben de partij echt sterker gemaakt”, aldus Jerney Judell.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.