14 juni 2021

CDA Delft kiest Frank Visser als lijsttrekker

Frank Visser is door de algemene ledenvergadering (ALV) van onze CDA-afdeling gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hij gaat zich focussen op een dienstbare en betrouwbare overheid, aandacht voor MBO’ers in de stad en betaalbaar wonen voor starters en mensen met een modaal inkomen.

Wie is Frank?

Frank is 34 jaar, geboren in Thailand, getogen in Friesland en sinds 2016 woont hij in de Kuyperwijk. In het dagelijks leven werkt hij als directiesecretaris van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is hij voor het CDA Delft commissielid en lid van de raadscommissies Sociaal Domein en Wonen (SDW) en Rekening & Audit (R&A). Voor het CDA was hij eerder onder meer vijf jaar lid van het afdelingsbestuur van het CDA Zuid-Holland en in zijn CDJA-tijd is Frank actief geweest als lid van het landelijk dagelijks bestuur, was hij vier jaar internationaal secretaris en twee jaar lid van het dagelijks bestuur van YEPP, de politieke jongerenorganisatie van de Europese Volkspartij (EVP).

Maar een minstens zo’n interessante vraag is wat Frank buiten politiek en werk zoal bezighoudt. Wie in zijn boekenkast kijkt ziet dat hij veel boeken heeft over geschiedenis, politiek en maatschappij. Frank vertelt dat hij het boek van Pieter Omtzigt net heeft uitgelezen en nu bezig is in de biografie over Hans Wiegel, geschreven door Pieter Sijpersma. Een favoriete schrijver? “Misschien wel Robert D. Kaplan”, laat Frank weten. “Kaplan schrijft ongelooflijk boeiend over allerlei ontwikkelingen in de wereld.” Naast het lezen van een boek vindt Frank het kijken van series en films een prettig tijdverdrijf. Bijvoorbeeld “Hier zijn de Van Rossems”, waarbij de familie Van Rossem allerlei steden in binnen- en buitenland bezoeken (waaronder Delft) of de serie “The Spy”, over het leven van Mossad-spion Eli Cohen. En verder? Zodra het weer volop kan wil Frank graag weer gezellig met vrienden iets gaan eten of drinken in de stad. Of, net als de Van Rossems, weer eens een paar bijzondere plaatsjes in Nederland bezoeken. Je leert immers altijd wel iets.  

Wat wil Frank?

Tijdens de ALV vertelde Frank wat hij belangrijk vindt voor Delft. Namens het CDA wil Frank werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid. Een overheid die bereikbaar is. Die de menselijke maat hanteert. Die er oprecht op uit is om mensen van dienst te zijn, álle mensen, ongeacht hun afkomst, financiële en maatschappelijke situatie en inkomen. Een overheid die bovendien uitgaat van het goede in de mensen, die handelt vanuit vertrouwen, niet uit wantrouwen. Verder wil Frank zich inzetten voor vele duizenden Delftenaren die een MBO-beroep (zullen) uitoefenen. Denk eens aan de secretaresses, verpleegsters en politieagenten; zij zijn het cement van onze samenleving. In de derde plaats wil hij dat Delft ook een thuis blijft voor de middengroepen. Voor deze mensen is de situatie op de woningmarkt nijpend geworden. “Het is ontzettend nodig dat voor meer mensen betaalbaar wonen bereikbaar zal worden. Dat vraagt inzet, een lange adem en intensief samenwerken met Rijk en Provincie”, aldus onze nieuwe lijsttrekker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.