29 augustus 2018

CDA Delft over het Project Verbouwing Museum Prinsenhof

In de afgelopen periode hebben vele Delftenaren hun mening gegeven over het grote project Verbouwing Museum Prinsenhof. Het CDA heeft uiteraard veel van deze meningen, geluiden en ideeën opgehaald en wij willen graag ons standpunt delen.

Wat wil het CDA met Prinsenhof?

Het CDA wil de historische waarde van Prinsenhof behouden. Maar we zien ook dat het museum op sommige punten gemoderniseerd kan worden. Zodat het museum nog generaties lang kan vertellen over de unieke geschiedenis die zich hier afgespeeld heeft. 

Vanuit algemeen perspectief gezien is het voor het CDA belangrijk dat het museum Prinsenhof past bij de schaal van onze stad. Dat betekent dat het Prinsenhof geen tweede Rijksmuseum moet willen worden. Daarnaast hebben wij bezwaar tegen de enorme kosten van dit project en zijn wij voorstander van een integrale visie (binnen en buitenruimte). Dit laatste kan wat ons betreft alleen wanneer er een gedegen bouwhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Concreet wil het CDA voor museum Prinsenhof de volgende punten:

1.     Verbeteren klimaatbeheersing. Door een beter klimaatsysteem worden kostbare en belangrijke museumstukken beter beschermd.

2.     Aanpakken achterstallig onderhoud zodat het museum weer jarenlang mee kan.

3.     Verbeteren toegankelijkheid voor mindervaliden. Het museum is nu moeilijk toegankelijk voor ouderen, gehandicapten en mensen die minder valide zijn. Het CDA wil Prinsenhof toegankelijk maken voor iedereen!

4.     Behoud van de Waalse kerk. Het CDA wil de Waalse kerk als kerkgebouw behouden, inclusief kansel en het monumentale orgel. 

5.     Behoud van de Prinsentuin en Agathaplein. Door het samenvoegen gaat de unieke identiteit van het plein en de tuin voor altijd verloren.

6.     Behoud van het herdenkingsmonument op de huidige plek

7.     Geen sloop van de poort tussen de Waalse Kerk en de kosterswoning

Hoe nu verder?

Het College heeft eind vorig jaar enkele eerste ideeën gepresenteerd. Dankzij een motie van onder andere het CDA, heeft de gemeenteraad als reactie hierop besloten dat er eerst enkele opties moeten worden uitgewerkt, voordat er een definitief besluit genomen wordt. Het wachten is nog op deze uitwerking. 

In de tussentijd wil het CDA dat Delftse inwoners meer betrokken worden bij het maken van de plannen. Daarom steunen wij het idee om een brede enquête uit te zetten en willen wij betrokkenen en deskundige inwoners met elkaar in gesprek te laten gaan en de uitkomsten hiervan in de ontwikkeling van de plannen meenemen. Niet alleen het gebouw Prinsenhof, maar ook het Agathaplein is een belangrijke plaats voor de mensen in onze stad. Wij willen dat de toekomst hiervan met en voor de stad tot stand komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.