06 mei 2020

CDA en SP vragen om meer ruimte horeca

Op 6 mei heeft fractievoorzitter Rob van Woudenberg samen met Boris Duijff van de SP het college van B&W gevraagd om meer ruimte te maken voor de Delftse horeca, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Deze vragen zijn ingediend als rondvraag bij de eerstvolgende commissievergadering, zodat ze zo snel mogelijk beantwoord worden.

 

Geacht college,

Op 5 mei hoorden we op het NOS journaal over voorstellen en ideeën vanuit de horeca bij verschillende steden als Amsterdam, Maastricht, Tilburg en Utrecht. Maar ook in kranten lezen we over ideeën en concepten hoe de horeca te helpen zoals in Nijmegen en Arnhem.

 Deze ideeën en concepten hebben als doel om straks “corona-proof” terrassen en horeca mogelijk te maken. De concepten werken zogeheten anderhalve meter terrassen (ruimere opzet) en het opzetten van meerdere bars in de open lucht, uit.

Ook lezen we in het nieuws dat het kabinet overweegt om de terrassen te openen op 1 juni. Daar moet de gemeente Delft op anticiperen, en zich voorbereiden. Met alleen de huidige toegekende ruimte voor terrassen is de horeca er nog niet. Er zal meer ruimte tussen de tafeltjes nodig zijn en daarmee meer terrasruimte zodat de horeca dezelfde capaciteit kan hebben als buiten de Coronatijd.

Ook in Delft heeft de horeca ideeën en plannen voor het opzetten van nieuwe concepten en strategieën om, zodra dat mag, in een hernieuwde opzet (anderhalve meter) snel te kunnen starten. Deze zijn, wat het CDA en SP betreft, zeker de moeite van het verkennen en uitwerken waard. Onze stad heeft straks behoefte aan snelle economische impulsen.

Het concept van verruimde terrassen, zoals geopperd in Nijmegen, Amsterdam en de andere steden zou daar een idee voor kunnen zijn. Voor Delft kunnen mogelijk bepaalde locaties als bijvoorbeeld de Markt, de Beestenmarkt, de Burgwal, Bastiaanplein en Brabantse Turfmarkt ruimer worden ingericht.

Dit brengt de fracties van het CDA en SP tot de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de ideeën en concepten in de bovengenoemde steden?
  2. Is het college al bezig om concepten uit te werken die de horeca in staat stellen om een corona-proof bedrijfsvoering te voeren? Zo nee, is het college bereid om dergelijke concepten uit te gaan werken? En betrekt het college de lokale Delftse ondernemers bij de uitwerking?
  3.  Is het college bereid de APV tijdelijk aan te passen om, indien nodig, deze concepten mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan meer ruimte bieden aan terrassen en/of het toestaan van (foodtruck-achtige) bars in de buitenlucht.
  4. Is er een mogelijkheid om minder strikt om te gaan met ontheffingen voor buitenbars? Zo ja, is het college hiertoe bereid?
  5. Verwacht uw college inhoudelijke of financiële belemmeringen voor zulk soort maatregelen? Zo ja, welke?
  6. Ziet het college aanleiding om de regeling incidentele festiviteiten tijdelijk aan te passen om de horeca tegemoet te komen? Kan ze dit meenemen in de volgende EFB commissie waarin de APV wordt besproken?
  7. Op welke termijn kan het college met dergelijke plannen naar de raad komen?

We hopen snel duidelijkheid te krijgen van het college zodat de horeca zo snel mogelijk meer ruimte krijgt!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.