26 september 2019

CDA maakt zich grote zorgen over terugkeer Syriëgangers

Een groep inwoners van Delft maakt zich ongerust over de mogelijke terugkeer van Syriëgangers naar de stad. Als CDA Delft delen wij deze zorgen. Daarom vraagt het CDA het gemeentebestuur om duidelijk te reageren op deze zorgen.

Het televisieprogramma Een Vandaag meldde eerder dat gemeenten goed voorbereid waren op de terugkeer van Syriëgangers, mensen die mogelijkerwijs betrokken zijn geweest bij terroristische daden zoals moord, verkrachting en mishandeling van vrouwen en kinderen. Ook de burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt werd in dat programma geciteerd. Ook zij stond achter de gedachte dat gemeenten klaar waren voor de opvang van Syriëgangers. Hiervoor zouden gemeenten, dus ook Delft, gebruik maken van de zogenaamde Versterkingsgelden, subsidies om radicalisering en terrorisme te voorkomen.

Dit standpunt is nooit met de gemeente besproken. Nooit gedeeld met de inwoners van Delft. Er zijn echter mensen die zich zeer ongerust maken over de mogelijke kans op herhaling van mogelijke terroristische daden en radicalisering. Het CDA Delft staat naast deze bezorgde inwoners van Delft mensen. Daarom heeft zij het gemeentebestuur een aantal vragen gesteld. In hoeverre is Delft werkelijk bereid om mensen op te vangen die mogelijkerwijs betrokken zijn geweest bij gruweldaden tegen de menselijkheid? Welke voorzieningen zijn daarvoor getroffen? Welke maatregelen zijn genomen om de onrust bij de andere Delftenaren weg te nemen? Wat wordt gedaan om de veiligheid van Delftse inwoners te waarborgen? Wij willen als CDA Delft dat het gemeentebestuur daar duidelijk antwoord op geeft. Onze inwoners verdienen een veilige stad. #cdastaatnaastdeinwonersvandelft. #altijdCDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.