26 augustus 2022

CDA: Ook MBO-studenten moeten mee kunnen doen aan OWEE

In een snikhete raadszaal vond donderdagavond de eerste commissievergadering na het reces weer plaats. Een van de agendapunten was een onderzoek van de Delftse Rekenkamer naar de samenwerking tussen de gemeente Delft en de TU Delft. Hoewel de Rekenkamer in grote lijnen positief is over de samenwerking tussen de gemeente en de TU, deed zij nog wel enkele aanbevelingen voor verbetering. Zo moet de informatievoorziening naar de gemeenteraad verbeterd worden, want het bespreken van de samenwerking met de gemeenteraad lag de afgelopen jaren door Covid stil. Ook deed de Rekenkamer procesmatige voorstellen om de samenwerking te verbreden.

Tijdens het debat pleitte CDA-commissielid Yavuz Özkuzugüdenli, net als enkele andere partijen, voor intensievere samenwerking tussen de TU Delft en de in Delft gevestigde MBO-scholen. Als concreet idee opperde het CDA om, in navolging van Utrecht, vanaf volgend jaar MBO-studenten uit te nodigen deel te nemen aan de OWee, de introductieweek voor nieuwe studenten aan het begin van het nieuwe studiejaar.

Helaas was door omstandigheden de burgemeester afwezig, waardoor het college niet kon reageren. Het debat zal daarom op 22 september worden voortgezet in de gemeenteraadsvergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.