13 november 2020

CDA-plan voor precarioheffing voor deelfietsen en -scooters afgewezen

Begin november sprak de gemeenteraad van Delft over de begroting 2021. In deze vergadering lanceerde het CDA het idee om aanbieders van deelfietsen en deelscooters (zoals Mobike en Go Sharing) vanaf volgend jaar precarioheffing te laten betalen aan de gemeente. Precarioheffing is een belasting die ondernemers betalen voor het gebruik van de openbare ruimte. Horecaondernemers betalen precario als ze een terras hebben. Wie een container op de openbare weg zeg, betaalt precario. Wie een evenement organiseert in de openbare ruimte, betaalt precario. Kort gezegd: de openbare ruimte is van ons allemaal en als iemand daar geld mee wil verdienen dan wordt er belasting geheven.

Heel normaal en heel eerlijk. Maar er is één uitzondering: aanbieders van deelmobiliteit verdienen hun geld doordat hun klanten betalen om de deelfietsen en deelscooters vrijwel overal in de openbare ruimte te mogen mogen neerzetten zonder dat ze zelf hiervoor aan de gemeente betalen. Dat vindt het CDA ongewenst. Wij vinden dat iedere ondernemer gelijk behandeld moet worden als ze geld verdienen in de openbare ruimte van Delft. Een motie van het CDA die het college opriep om dit te gaan onderzoeken, haalde echter geen meerderheid in de gemeenteraad. De motie, die door de SP werd mee-ingediend, kreeg enkel steun van oppositiepartijen. De coalitiepartijen Groen Links, STIP, D66, PvdA en VVD stemden tegen.

Maar deelmobiliteit is een nieuw concept toch, dat zich eerst moet bewijzen?

Dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Mobike bijvoorbeeld is nog niet zo lang actief in Delft, maar is zeker geen kleine speler. Het is een snelgroeiend Chinees bedrijf dat wereldwijd actief is en in april 2018 gewaardeerd werd op zo'n tweeeneeenhalf miljard euro. Het is een grote multinational. Go Sharing en Felyx, de aanbieders van deelscooters, zijn snelgroeiende Nederlandse startups.

Zijn er geen andere mogelijkheden dan precarioheffing?

Die zijn er. Zo is er al het plan van de gemeente om aanbieders van deelmobiliteit een (eenmalige) vergunning te laten aanvragen, waarvoor leges betaald moeten worden. Het CDA ziet echter liever een jaarlijkse bijdrage, die ook opschaalt met de omvang van het gebruik van de openbare ruimte. Hoe meer gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte, hoe hoger de betaling. Daarom heeft precarioheffing ook onze voorkeur boven bijvoorbeeld een vergunning van een jaar die elk jaar opnieuw verlengd moet worden. Dat leidt tot onnodige administratieve lasten voor zowel de ondernemers als voor de gemeente.

Waarom stemden de coalitiepartijen tegen?

Kort gezegd stemden de coalitiepartijen tegen omdat zij bang zijn dat een belasting voor het gebruik van de openbare ruimte leidt tot hogere tarieven voor gebruikers van deelmobiliteit en daardoor tot minder gebruik.van deelmobiliteit. Dat zal volgens ons niet het geval zijn. Allereerst is het effect van precario op een indivuele ritten heel klein. Bij precario moet je denken aan een paar tientjes per jaar per fiets. Omgeslagen naar een rit, zijn de 'extra kosten' dan in de orde van centen per rit. Ten tweede stelden wij in de motie juist voor om de inkomsten te gebruiken om deelmobiliteit te stimuleren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van fraaie vaste plekken waar fietsen langere tijd gestald kunnen worden. Maar helaas  overtuigde dit de coaltitieparitjen niet.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.