12 november 2023

CDA pleit voor Rentmeesterschap, Reflectie en Rekenschap in Algemene Beschouwingen

Afgelopen donderdag vonden de Algemene Beschouwingen en het debat over de Begroting 2024 plaats in de Delftse gemeenteraad. Tijdens de Algemene Beschouwingen geven politieke partijen hun visie op Delft voor de komende periode. In de raadsvergadering, die na de Algemene Beschouwingen plaatsvond, debatteerde de raad over de nieuwe begroting. Voor dat debat waren er 53 moties en amendementen ingediend.

Algemene Beschouwingen

Namens het CDA stond fractievoorzitter Frank Visser in de Algemene Beschouwingen stil bij de zorgelijke tijd waarin we leven. Met de oorlogen, conflicten en natuurrampen in de wereld zijn veel mensen die zich in toenemende mate onveilig voelen vanwege hun religie, afkomst of achtergrond. Oog hebben voor hen, omzien naar elkaar en ontferming vragen over de wereld is wat wij kunnen doen.

Rentmeesterschap, reflectie en rekenschap

Aan de hand van drie R’en: rentmeesterschap, reflectie en rekenschap stonden we stil bij de vraag wat er nodig om te doen wat binnen het bereik ligt van de Delftse gemeenteraad.

Rentmeesterschap

We vragen mensen gegeven talenten volop in te zetten. Voor anderen, voor de samenleving en voor jezelf. Maar ook een overheid die talenten in de samenleving benut. Een overheid die bewoners en instellingen helpt die zich willen inzetten voor ontmoeting en samenzijn. En een overheid die rustig en behoedzaam omgaat met mensen en middelen en met oprechte aandacht voor de middengroep en de Delftse maat. Zo werken we aan een sterke samenleving waarin verbondenheid is tussen generaties.

Reflectie

Werken aan een sterke samenleving verplicht ook tot continu onderhoud én versterking van het openbaar bestuur, ook lokaal. Reflectie helpt daarbij. Reflectief zijn op gemaakte keuzes en het eigen handelen. En daarbij nadrukkelijk oorzaken niet alleen bij anderen of externe factoren te zoeken, maar kritisch te zijn bij de vraag: wat had IK anders of beter kunnen doen? Had ik een vraag kunnen stellen in plaats van een stelling poneren? Of had ikzelf opzoek kunnen gaan naar informatie? Of had ik iemand anders ook iets kunnen gunnen? Reflectie zal soms leiden tot het antwoord dat jezelf iets anders of beter had kunnen of moeten doen. Maar hoe erg is dat? Erkenning is het begin van een oplossing. Een oplossing om te leren en het in het vervolg anders te doen. En dat is altijd beter dan te volharden in een eigen gelijk, zaken op anderen af te schuiven of een onuitputtelijke drang aan de dag te brengen zichtbaar te willen zijn.

Rekenschap

Rekenschap geven van de juiste politiek-bestuurlijke verhoudingen in dit huis is essentieel. De gemeenteraad van Delft is het hoogste orgaan in het stadsbestuur en moet te allen tijde adequaat in staat zijn om te kunnen wikken en wegen en goede besluiten te kunnen nemen. Het CDA ziet graag dat de drie bestuursorganen van de gemeente, rekenschap geven van de juiste politiek-bestuurlijke verhoudingen, goed samenspel bevorderen en reflectief zijn op eigen houding en gedrag.

We eindigden de bijdrage aan de Algemene Beschouwingen met een groot woord van dank aan onze commissieleden, de bodes en beveiliging en de ambtenaren, in het bijzonder die van de griffie. In nederigheid en bescheidenheid zorgen zij ervoor wat de gemeenteraad zijn werk kan doen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.