29 juni 2018

CDA stelt vragen over bijstandsfraudeurs

Vorige week verscheen er een artikel over fraude met bijstandsuitkeringen in de Volkskrant, getiteld ‘De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur’ (link). In het krantenartikel worden een aantal casussen uitgelicht waarin verregaande bevoegdheden van de sociale dienst worden ingezet om mogelijke fraude met bijstandsuitkeringen aan te tonen. Naar aanleiding van dit artikel en de eerste reactie van het College van B&W heeft commissielid Frank Visser aanvullende schriftelijke vragen gesteld aan het College. 

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente fraude met bijstandsuitkeringen aanpakt en inzet op het voorkomen ervan. Daarom wil het CDA nader inzicht in de cijfers en aantallen: hoe vaak zijn er boetes uitgedeeld en hoeveel inzet de gemeente (formatief) pleegt om dit het hoofd te bieden? Minstens zo belangrijk is, is dat de geldende afspraken/regels niet alleen duidelijk, maar openbaar en vindbaar zijn voor iedereen en dat betrokkenen actief gewezen worden op rechten die zij hebben. 

Meer weten? 

De schriftelijke vragen van Frank zijn hier te vinden: link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.