12 november 2023

CDA vraagt om motiemarkt en betere samenwerking gemeenteraad en college

Donderdagavond na de Algemene Beschouwingen debatteerde de gemeenteraad over de Begroting 2024. Bij dit debat had het CDA diverse amendementen en moties ingediend. Al deze documenten raakten aan ‘goed bestuur’. Goed bestuur is een belangrijk thema voor het CDA. Dit bevat allerlei aspecten, denk maar eens aan dat burgers betrokken worden bij beleid of vraagstukken die hun directe leefomgeving raken. Maar ook is goede samenwerking nodig tussen de gemeenteraad en het college om goede besluiten te kunnen nemen voor Delft.

Motie Motiemarkt

Het CDA wil ook graag participatie bevorderen. Daarom diende Gerrit Jan Valk de motie Motiemarkt in. Deze motie deed de oproep om te experimenten met een Delftse motiemarkt, waarbij burgers ideeën die bijdragen aan de Delftse opgaven mogen pitchen aan raadsleden, die deze ideeën al dan niet kunnen omzetten in moties. De benodigde middelen konden vanuit Fonds2040 komen. Er volgde een levendig debat waarin het idee wel werd omarmd, maar verdere discussie nog nodig bleek om dit daadwerkelijk verder te brengen. De motie kwam mogelijk nog te vroeg en daarom hebben we de motie ingetrokken.

Amendementen en moties over samenwerking gemeenteraad-college

De Begroting is een belangrijk document. Met dit document maakt de gemeenteraad keuzes voor een heel jaar. Daarom is het goed om de samenwerking tussen gemeenteraad en college ook goed te benoemen. Zo ben je betrouwbaar en kun je elkaar aanspreken. We hebben hiervoor vier voorstellen gedaan: twee amendementen en twee moties. Beide moties en een amendement werden aangenomen door de gemeenteraad (het amendement zelfs unaniem).

Werken voor Delft is leuk!

Goed bestuur en omzien naar elkaar betekent ook goed werkgever zijn. De gemeente Delft mag best uitstralen dat werken voor de publieke zaak en decentrale overheid leuk is, en werken voor de gemeente Delft in het bijzonder. Daarom heeft het CDA voorgesteld om meer in te zetten op vaste ambtelijke capaciteit. Dit amendement werd unaniem aanvaard door de gemeenteraad.

Verder hebben we ideeën mee-ingediend over verdere invulling met betrekking tot het onderzoeksrapport over het slavernijverleden, het aandacht blijven houden voor de woonlasten van de middengroep, het kunnen kopen van je huurwoning, het streven naar meer betaalbare koopwoningen en de parkeertransitie in Delft-West. Over het laatste idee haalde Gerrit Jan ook de media: https://www.ad.nl/delft/auto-verdwijnt-ook-uit-straatbeeld-in-arbeiderswijk-arme-bewoner-boet-voor-groene-plannen~a8309109/

Het CDA ideeën van harte gesteund op het terrein van artificial intelligence en algoritmes, parkeermogelijkheden voor gehandicapten, dierenwelzijn, een inlooploket bij de gemeente, contant betalen bij publieke voorzieningen en structurele financiële ondersteuning voor de kinderboerderijen.

Wil je verder kijken en lezen? Dat kan via: https://delft.notubiz.nl/vergadering/1009457

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.