09 januari 2018

Communicatie met inwoners en ondernemers, dat kan beter!

Vandaag verscheen een onderzoek van wijverdienenbeter.nl over bereikbaarheid van Nederlandse gemeenten voor vragen van bewoners en ondernemers. Delft scoorde hierin matig. Positief was dat een gestelde vraag snel beantwoord werd. Maar er zijn ook nog enkele verbeterpunten!

Zo blijkt het voor inwoners en ondernemers niet mogelijk om via e-mail met de gemeente te communiceren. Zij kunnen alleen via een webformulier, telefonisch of whatsapp een vraag stellen. Wie klikt op ‘Contact per email’ komt alsnog op het webformulier terecht.

Bij het stellen van een vraag via een formulier vraagt de gemeente daarnaast om een aantal onnodige persoonlijke gegevens zoals het geslacht van de vragensteller en het telefoonnummer en het e-mailadres. Waarom wil de gemeente weten of de vraag door een man of een vrouw gesteld is? En als er een antwoord per e-mail antwoord wil krijgen, waarom moet dan ook een telefoonnummer worden ingevuld?

In het verkiezingsprogramma ‘Voor een Delft dat we door willen geven…”, dat het CDA afgelopen week heeft gepresenteerd, staan duidelijke aanbevelingen voor verdere verbetering van de communicatie tussen de gemeente en de inwoners en ondernemers.

Zo wil het CDA dat de gemeente niet langer vraagt naar persoonlijke gegevens, tenzij het een heel duidelijk doel heeft. Bij het stellen van een vraag moet het voldoende zijn om òf een emailadres op te geven òf een telefoonnummer. Afhankelijk van of de vragensteller het antwoord per email of telefoon wil krijgen. En natuurlijk is het niet nodig dat de vragensteller zijn of haar geslacht aangeeft. We nemen immers aan dat de gemeente geen onderscheid maakt in beantwoording tussen mannen en vrouwen.

Het CDA zal bij het college van B&W navragen of dit mogelijk is.

De resultaten van Delft zijn hier te vinden: http://wijverdienenbeter.nl/bereikbaarheid_2017/delft.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.