24 november 2022

Echte bomen ipv sprietjes? Verslag commissievergadering Ruimte & Verkeer

Op donderdagavond 17 november 2022 vond de vergadering van de commissie Ruimte & Verkeer plaats. Voor deze vergadering heeft het CDA twee agendapunten geagendeerd. Voor het Delfts Kwartiertje is de Coördinatieprocedure bestemmingsplannen Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO) geagendeerd n.a.v. vragen over het verwachte verkeer en parkeermogelijkheden. Voor de overlegvergadering heeft het CDA samen met VVD, GroenLinks en STIP de Beleidsregels voor Klimaatadaptief bouwen bij nieuwbouw geagendeerd.

Coördinatieprocedure bestemmingsplannen IGVO

De zgn. coördinatieprocedure wordt gestart voor de plannen van een Internationale middelbare school op het voormalige Gele Scheikunde terrein. Bij het lezen van de bijlagen behorend bij het bestemmingsplan stuitte onze aandacht op het onderzoek over de verkeersafwikkeling en parkeren. Tijdens het Delfts Kwartiertje sprak David Sarkisian daarom namens het CDA zijn zorgen uit over de verwachte (grote) toename van verkeer op de wegen richting de TU-Campus en de reële kans op een groot tekort aan parkeerplaatsen in de ochtenden. Bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen namelijk nu al nauwelijks hun wijk in- en uitrijden. Daarom heeft het CDA kritische vragen gesteld hoe het college gaat voorkomen dat deze situatie erger wordt.

Keuze eerste buurt warmte uitvoeringsplan

Het CDA steunt bij monde van Gerrit Jan Valk de keuze van het college om te beginnen in de Multatulibuurt met het Warmte Uitvoeringsplan. Dit plan moet er uiteindelijk toe leiden dat heel Delft van het aardgas afgaat. Voor het zover is, moet er buurt voor buurt gekeken worden wat de beste en meest betaalbare alternatieven kunnen zijn en moet er in gesprek met die buurten een detailplan worden gemaakt. Dat gebeurt dus het eerst in de Multatulibuurt.

Beleidsregels voor Klimaatadaptief bouwen bij nieuwbouw

Bij dit agendapunt debatteerde David Sarkisian over de nieuwe eisen bij nieuwbouw m.b.t. klimaatadaptief bouwen. Wij zijn voorstander van het stimuleren van klimaatadaptief bouwen. Op deze manier houden we de stad leefbaar en voorkomen we hoge kosten in de toekomst. Dit hebben we nogmaals benadrukt met de motie “achter de gevel tot achter de gevel” die bij de begrotingsraad is aangenomen met het CDA als 1e indiener. Bovendien ziet het CDA een belangrijke rol weggelegd voor bomen bij klimaatadaptief bouwen om hitte te bestrijden. Daarom heeft het CDA in dit debat gepleit voor, waar mogelijk, het behouden van volwassen stevige bomen en om de komende raadsperiode meer (stevigere) bomen te planten i.p.v. jonge dunne boompjes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.