06 juni 2023

Fietsparkeren: maak gebruik van de ruimte die er al is!

Afgelopen donderdagavond 1 juni 2023 debatteerde de raadscommissie Ruimte en Verkeer (RV) over o.a. de fietsparkeerstrategie. Dit was zonder twijfel ook het meest levende onderwerp en de commissie heeft hier deze avond ruim twee uur over gedebatteerd. Ons commissielid David Sarkisian heeft namens het CDA ingezet op een strategie aan de hand van twee vragen.

  • “Hoe maken we zo goed mogelijk gebruik van de ruimte die er al is?”;
  • “Hoe zorgen we ervoor dat fietsen ook in de toekomst een plek in o.a. de binnenstad kunnen houden?”.

Bij de eerste vraag hebben we ingezet op in ieder geval strenger handhaven van o.a. weesfietsen en fietswrakken, aangezien daar nog veel te winnen valt. Daarnaast willen mensen nu liever vlak voor de winkel hun fiets parkeren om snel de boodschappen te doen, dan deze 100 meter verderop te parkeren. Daarom heeft het CDA ook opgeroepen om waar mogelijk tijdelijke fietsparkeerplaatsen zoals de blauwe vakken bij het Bastiaansplein te realiseren.

Wel met de belangrijke kanttekening dat ondernemers ook actief worden betrokken bij de fietsparkeerstrategie. Zij merken immers veel van goede of juist slechte fietsparkeervoorzieningen. Daarom heeft CDA ervoor gepleit dat de wethouder in gesprek gaat met ondernemers om te kijken naar mogelijkheden. Kunnen zij bijvoorbeeld helpen met betere routering naar bestaande fietsenstallingen? Of zijn zij juist bereid om mee te betalen als er meer of betere fietsvoorzieningen voor in de plaats komen?

Voor de langere termijn is mensen vragen om te lopend naar de binnenstad te komen, zoals in voorstel van het college als optie wordt overwogen, geen realistische oplossing. Om de vraag naar fietsparkeerplaatsen te verminderen is wat het CDA betreft het OV het beste alternatief naast de fiets voor verder gelegen wijken in Delft. Daarnaast heeft het CDA ook ingezet op meer inpandige fietsenstallingen realiseren bij nieuwbouw om zo de druk van fietsen in het straatbeeld te verminderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.