15 juli 2020

Geen papier maar panelen!

In de raadsvergadering van maandag 13 juli stemde de CDA-fractie tegen de motie 'Zonenergie', ingediend door de coalitiepartijen en de ChristenUnie. Deze motie roept het college op te onderzoeken hoeveel daken in Delft geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen, en met een plan van aanpak te komen om op deze daken zonnepanelen te leggen.

"Een goedbedoelde motie", noemt CDA-raadslid Gerrit Jan Valk dit initiatief. "Typisch een motie waarvan je in eerste instantie denkt, waarom niet? Maar als je de motie nog een tweede keer leest, zie je dat er toch een paar adders onder het gras zitten."

Principieel vindt het CDA dat de energietransitie niet door de gemeente moet worden opgelegd. Het is niet aan de gemeente om met een plan te komen hoe eigenaren van huizen of bedrijfspanden moeten verduurzamen en dat plan vervolgens op te dringen. Het initiatief moet vanuit de samenleving komen, en de gemeente moet stimuleren en ondersteunen. Uit ervaringen van andere gemeentes blijkt de energietransitie van onderaf ook veel beter te werken, omdat dit draagvlak creeert. De energietransitie opleggen wekt alleen weerstand op.

Daarnaast ontbreekt de financiƫle dekking van deze motie. De indieners doen gemakshalve alsof onderzoek gratis is, maar dat is niet zo. Je moet of een (duur) extern bureau inhuren of ambtenaren vrij maken. Tijdens de raadsvergardering toonde Gerrit Jan Valk op basis van openbaar beschikbare informatie met een live-berekening aan dat je heel eenvoudig een goede inschatting kunt krijgen van de hoeveelheid daken in Delft. Maar blijkbaar gaat het de indieners niet om een goede inschatting, maar om een precies getal. Het achterhalen van een heel precies getal gaat echter heel wat onderzoekstijd en -geld kosten. Tijd die ambtenaren niet aan ander werk kunnen besteden. Geld dat we niet aan CO2-besparing kunnen besteden.

En dat brengt ons bij ons derde bezwaar: wat hebben we eraan als we heel precies weten hoeveel daken er in Delft zijn die geschikt zijn voor zonnepanelen? De indieners konden niet uitleggen hoe hun motie helpt bij de verduurzaming van Delft en hielden het bij enkele algemeenheden: "We denken dat het nuttig kan zijn", was het antwoord.

Voor het CDA was het duidelijk. Deze motie uitvoeren kost tijd en geld, en helpt de energietransitie niet verder. Het CDA riep de wethouder en de indienders van de motie daarom op om het geld dat dit onderzoek gaat kosten niet in papier te steken, maar in panelen. Helaas was deze oproep aan dovemansoren gericht, en haalde de motie een ruime meerderheid. #geenpapiermaarpanelen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.