27 mei 2023

Hoe houden we Oud & Nieuw feestelijk?

Afgelopen donderdag deba debatteerde de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB), mede op verzoek van het CDA, over vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Het CDA sprak in het debat haar dank uit voor de hulpdiensten, maatschappelijke organisaties én de burgemeester voor de inzet die zij hebben gepleegd rond en tijdens de jaarwisseling. Mede dankzij hun werk is de afgelopen jaarwisseling zonder grote incidenten verlopen.

We zien in het maatschappelijke debat dat er steeds meer draagvlak lijkt te komen voor een vuurwerkverbod. Voor de CDA-fractie staat veiligheid van hulpverleners en bewoners voorop. Juist ook tijdens Oud & Nieuw. Geweld tegen zorgmedewerkers, handhavers en hulpverleners is op geen enkel moment gerechtvaardigd, en zeker niet in deze nacht waarin de samenleving een extra groot beroep op ze doet. Ook de vernieling van andermans eigendommen is nooit te rechtvaardigen. Daarom heeft het CDA eerder al schriftelijke vragen gesteld over vuurwerkvrije zones en de opslag en het vervoer van zwaar vuurwerk. Dan zou je denken: een vuurwerkverbod is een oplossing.

Maar, daarmee zijn we er natuurlijk niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, om maar eens met de woorden van Willem Elsschot te spreken. Immers: we moeten geen acties inzetten die het gezag (in onze stad) ondermijnen. Het kunnen handhaven van een verbod is daarom van groot belang. Daarin staat Delft niet op zichzelf. En mogelijk zijn we afhankelijk van besluiten in politiek Den Haag.

Het CDA heeft daarom gepleit voor inzet langs drie lijnen:

  1. Het landelijk afkondigen van een verbod op knalvuurwerk helpt gemeenten met een duidelijker kader en voorkomt ondermijning van het gezag van de autoriteiten lokaal;
  2. Volgens ons is het wel de moeite waard om in de regio (bijvoorbeeld via de Veiligheidsregio) afstemming te zoeken over alternatieven die de veiligheid van hulpverleners en inwoners bevordert.
  3. Tot slot zou een andere of aanvullende invulling voor een feestelijke jaarwisseling wel alvast eens gepeild kunnen worden bij ondernemers en inwoners.

De burgemeester heeft toegezegd met haar collega’s in de Veiligheidsregio Haaglanden richting Rijk te praten over alternatieven. Dit komt tegemoet aan de inzet waarvoor wij hebben gepleit.

Het debat zal een vervolg krijgen in de aankomende raadsvergadering van 15 juni.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.