06 juli 2019

Landelijke maatregelen vuurwerk noodzakelijk

Het CDA vraagt al jarenlang aandacht voor de veiligheid van inwoners en onze hulpverleners met Oud & Nieuw. Daarom hebben wij al meerdere malen Schriftelijke Vragen gesteld over vuurwerkvrije zones maar ook over de opslag en het vervoer van zwaar vuurwerk. We hebben ook gevraagd om een jaarlijkse evaluatie van Oud & Nieuw. Deze evaluatie werd 27 juni in de gemeenteraad besproken. 

Het CDA riep in deze gemeenteraadsvergadering op om de landelijke oproep van korpschef Erik Akerboom te steunen, die pleit voor een landelijk feestelijke en veilige jaarwisseling voor iedereen en daarvoor ook met concrete suggesties komt. Een oproep die ook door de Delftse politieagenten wordt onderschreven! 

Daarom vroeg het CDA donderdag in een motie (samen met D66) om als gemeente een brief te sturen aan het kabinet om tot landelijke maatregelen te komen die zorgen voor minder slachtoffers en schade, maar de traditie van zelf vuurwerk afsteken met uitsluitend veilig siervuurwerk te behouden. 

De motie van het CDA werd wel met een ruime meerderheid aangenomen waardoor het college een brief zal schrijven aan het kabinet waarin wordt gezegd dat Delft de oproep van de korpschef steunt en aandringt op landelijke maatregelen. Het kabinet is aan zet! We vertrouwen erop dat hiermee een stap wordt gezet om schade en letsel door vuurwerk landelijk aan te pakken! Maar uiteraard houden we dit de komende jaren scherp in de gaten!

(foto gemaakt door Alex van Nahuijs )

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.