04 november 2023

Meer waardering voor commissieleden dankzij het CDA

Gemeenteraadsfracties kunnen maximaal drie mensen van hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aanwijzen als commissielid. Het aantal zetels dat een fractie heeft in de gemeenteraad van Delft is hiervoor niet van belang. Commissieleden ondersteunen de Delftse gemeenteraadsleden bij hun werk. Zij kunnen namens hun partij deelnemen aan commissievergaderingen, beeldvormende bijeenkomsten, schriftelijke en technische vragen stellen en namens de gemeenteraad zitting nemen in commissies van verbonden partijen. Aan de gemeenteraadsvergaderingen kunnen zij niet deelnemen.

In Delft is hiermee de rol van commissielid zeer volwaardig ingevuld. Commissieleden doen ontzettend waardevol werk en het is volgens het CDA belangrijk dat dat gezien wordt en zij ook de waardering krijgen die ze verdienen. Ook zij dragen bij aan de versterking van de democratische rechtsstaat. En democratie mag geld kosten! In de huidige CDA-fractie vervullen Machteld Neubauer en David Sarkisian een hele belangrijke rol in het ondersteunen van de twee raadsleden. Om commissieleden meer te waarderen heeft onze fractievoorzitter Frank Visser, samen met Sivan Maruf (fractievoorzitter van D66) het initiatief genomen om de commissieleden meer te belonen. Dit heeft geresulteerd in meer ondersteuning rondom scholing en uitbreiding van het aantal vergaderingen waarvoor commissieleden een vergoeding kunnen krijgen. Tijdens de raadsvergadering van 2 november jl. stemden 10 van de 11 fracties in de gemeenteraad voor het raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.