03 februari 2024

Oud CDA-raadslid Henk van Dorp overleden

Afgelopen raadsvergadering stond de gemeenteraad stil bij het overlijden van Henk van Dorp (97). Henk van Dorp was het oudst-nog levende voormalig raadslid van het CDA. In de jaren '80 en begin jaren '90 van de vorige eeuw zat hij namens het CDA in de gemeenteraad.

Henk van Dorp werd geboren in Schipluiden. Na de Tweede Wereldoorlog en zijn militaire dienstplicht in toenmalig Nederlands-Indië trouwde hij in 1953 met zijn penvriendin Dicky. Al snel kwam het echtpaar in Delft te wonen, waar ze tot op hoge leeftijd bleven wonen. Henk van Dorp werkte jarenlang bij TNO in Rijswijk en werd lid van de ARP. Op 26 januari 1981 werd Henk van Dorp lid van de gemeenteraad van Delft namens het toen pas opgerichte CDA.Van Dorp maakte zich als raadslid sterk voor een schone stad. Burgemeester Van Bijsterveldt typeerde in haar speech Henk van Dorp als een raadslid dat alle uitnodigingen die een raadslid krijgt, accepteerde. Hij vond dat raadsleden interesse moesten tonen, ongeacht de grootte van de bijeenkomst. In totaal zat hij iets meer dan drie periodes in de gemeenteraad. Bij zin afscheid ontving hij de erepenning van de gemeente Delft. Naast zijn werk in de politiek was Henk van Dorp als ouderling actief voor de kerk. Ook zong hij jarenlang in het kerkkoor van de Vierhovenkerk en in het Prinsenstad Mannenkoor.

Op oudejaarsdag 2020 verhuisden Van Dorp en zijn vrouw, inmiddels meer dan 65 jaar getrouwd, naar Schipluiden. Daar overleed Dicky van Dorp in 2022. Henk van Dorp bleef zich tot het laatst inzetten voor veteranen. Fractie en bestuur zijn Henk van Dorp dankbaar voor de jaren die hij actief was voor de Delftse gemeenschap en voor het CDA in Delft. Wij wensen zijn familie en bekenden veel sterkte toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.