10 maart 2020

Politiek weet het beter: compromis tussen bewoners en horeca-ondernemers verslechterd

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 5 maart stond de evaluatie incidentele festiviteiten op de agenda.

Een stukje geschiedenis… Een aantal jaren geleden hebben bewonersverenigingen en de koninklijke horeca Delft (die ook de belangen en standpunten van muzikanten meenemen) afspraken gemaakt over een puntensysteem voor incidentele festiviteiten. Dankzij deze afspraken kunnen horecazaken regelmatig festiviteiten organiseren, maar blijft de overlast voor bewoners beperkt. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat er vier weken tussen twee festiviteiten met versterkte muziek moeten zitten.

Doordat bewoners en horecaondernemers er samen uitkwamen, hoefde de politiek niet zelf met regels te komen. Regels waar mogelijk niemand blij mee was geweest. Het CDA is groot voorstander initiatieven vanuit de samenleving en van afspraken die in goed overleg tot stand komen.

De huidige regeling in Delft is ruimer dan in welke gemeente ook in Nederland. In geen enkele andere gemeente telt versterkte muziek buiten een horecazaak als een incidentele festiviteit.

Welk probleem?

Met name STIP gebruikt al enige tijd het argument dat het aantal festiviteiten in Delft is afgenomen en dat het gemeentelijk beleid daarom moet worden veranderd. Tijdens de raadsvergadering fileerde de burgemeester dit argument: STIP is hier creatief met cijfers want in werkelijkheid is het aantal evenementen juist fors gestegen de afgelopen jaren. Het het aantal evenementen afneemt is dus fakenieuws.

Ondanks dat er geen probleem is, kwamen politieke partijen onder aanvoering van STIP en D66 met moties om de regeling zogenaamd te verbeteren. Deze partijen willen afstappen van de afspraak dat eenmaal per vier weken een festiviteit met versterkte muziek mag zijn. In plaats daarvan willen ze de regeling verruimen naar eenmaal per drie weken (D66/GroenLinks /VVD /OD) of zelfs naar tweewekelijks (STIP/Stadsbelangen/SP). De partijen willen ook het aantal decibels verlagen van 75 naar 70. Van dit laatste heeft Koninklijke horeca Delft nog expliciet aangegeven dit geen werkbare norm te vinden.

Waarom stemde het CDA tegen de moties?

De moties leveren wat het CDA betreft niets op: niemand is er blij mee. De bewoners van de binnenstad niet en de horecaondernemers ook niet. Daarom stemde het CDA tegen deze moties en hebben we gepleit om de bestaande afspraken zo te houden.

Samenleven betekent compromissen sluiten en je dan ook aan de compromissen houden. Precies zoals nu gebeurt.

Uitkomst

We waren in de minderheid. Met de kleinst mogelijke meerderheid, 20 voor en 19 tegen, is de motie aangenomen wat maakt dat de frequentie gaat naar eens in de 3 weken en het aantal db’s van 75 naar 70 gaat. Het CDA vindt de uitkomst een verslechtering voor alle partijen die het uiteindelijk aangaat. We zullen dit ook verder toetsen bij de bewoners en de koninklijke horeca Delft. Het CDA #naastdebewoners en #naastdeondernemers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.