13 september 2023

PvdA laat CDA-motie van de agenda halen!

Oncollegiaal noemde ons raadslid Gerrit Jan Valk het in de raad. Bij het begin van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stelde fractievoorzitter Leon Hombergen van de PvdA voor om de CDA-motie ‘Geen spandoeken boven de grachten’ niet te bespreken, maar van de agenda te halen. Volgens de PvdA zou het onderwerp te ver staan van het bespreekpunt, het beheersplan Groen, Water & Recreatie. Een kleine meerderheid steunde het voorstel van de PvdA, en zo werd onze motie plotsklaps van de bespreekagenda gehaald.

Het voorstel om een motie van een andere partij van de agenda af te halen zonder deze te bespreken, is een unicum in de Delftse raad. Ieder raadslid heeft het recht om moties in te dienen en deze mondeling toe te lichten in de gemeenteraadsvergadering. Partijen die tegen de motie zijn, kunnen dan tegen stemmen. Zo is het in ons Reglement van Orde geregeld, en zo hoort het ook in een democratie. Het geeft kleinere partijen de mogelijkheid om ook met eigen voorstellen te komen, deze te verdedigen en te proberen andere partijen over te halen de voorstellen te steunen. In zijn reactie noemde Gerrit Jan Valk het oncollegiaal dat een kleine meerderheid een andere partij het recht ontneemt een motie in te dienen. Wat de actie extra oncollegiaal maakte, is dat collega Hombergen het CDA en de mede-indieners niet vooraf had geïnformeerd dat hij dit voorstel ging doen. Daardoor was het voor iedereen een complete verrassing.

Wat wilde het CDA met de motie bereiken?

In het Beheerplan Groen, Water & Recreatie is veel aandacht voor de beeldkwaliteit van met name de binnenstad. Beeldkwaliteit wordt in het collegestuk echter alleen gedefinieerd door de hoeveelheid afval per vierkante meter grond of de hoeveelheid zichtbaar afval in water. Voor het CDA gaat de beeldkwaliteit verder! Het gaat om het totaalplaatje!

Op vier plekken in onze binnenstad mogen reclamespandoeken boven de grachten worden opgehangen. Dit levert de gemeente geen extra inkomsten op, want bedrijven en organisaties mogen dit gratis doen. De spandoeken zijn veel bewoners van Delft, maar ook toeristen een doorn in het oog. Onze grachten zijn zo mooi en dan deze spandoeken daarboven! Het CDA pleit al lange tijd tegen de verrommeling van het Delftse straatbeeld, door bijvoorbeeld een initiatief te nemen om de driehoeksborden die op veel studentenhuizen hangen te beperken tot de periode van de Owee (de introductieweken voor nieuwe studenten).  Met deze motie hoopte het CDA de grachten voortaan vrij van reclamespandoeken te houden. De motie werd mee-ingediend door de VVD, D66 en Onafhankelijk Delft. Maar dankzij de PvdA zullen reclamespandoeken voorlopig ons uitzicht op de grachten bederven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.