18 november 2022

Raadslid Gerrit Jan Valk bezoekt flitsbezorger Getir

Ineens waren ze er in Delft, net als in andere steden: flitsbezorgers. Bedrijven die in zeer korte tijd boodschappen thuis bezorgen. Handig als je staat te koken en je een ingredient mist. Maar flitsbezorgers hebben ook nadelen. Begin dit jaar regende het klachten bij de lokale politiek van bewoners van Delft. De panden van de flitsbezorgers in de Breestraat en Binnenwatersloot waren volledig afgeplakt, waardoor het daarvoor fraaie, historische straatbeeld er ineens heel wat minder fraai uitzag. Bezorgers van Flink en Getir hadden hun fietsen en scooters op de stoep geparkeerd in afwachting van orders. Voetgangers konden er daardoor niet langs. En eenmaal onderweg naar een bezorging haalden ze halsbvrekende toeren uit in het verkeer, waardoor ze zichtzelf maar ook andere verkeersdeelnemers in gevaar brachten. Meerdere keren per dag werden de flitsbezorgers bevoorraad waardoor de straat minutenlang was afgesloten. Kortom: de gemeenteraad vroeg zich af of het wel wenselijk was dat dit soort bedrijven zich in Delft vestigen.

Bij de raadsvergadering van 22 februari jl kwam het CDA samen met Hart voor Delft en de ChristenUnie een motie in die het college opriep om, in afwachting van definitieve regulering in Delft, in ieder geval de volgende maatregelen te nemen:

• te zorgen dat winkelruiten in de binnenstad niet geheel geblindeerd worden, zodat dit het aangezicht van de binnenstad ten goede komt;
• zorg te dragen dat de werkgever van de flitsbezorgers met hun fietsen in het pand kunnen wachten tot hun een opdracht tot bezorgen wordt verstrekt;
• ervoor te zorgen dat leveranciers zich volgens de vastgestelde APV houden aan de uren die de gemeente hanteert om winkelbedrijven in het centrum te voorzien van hun goederen
• ervoor te zorgen dat leveranciers zich houden aan de regels in bestemmingsplan en APV opdat verkeersveiligheid en vrije doorgang niet wordt belemmerd

De motie trokken we in, omdat wethouder Huijsmans beloofde met beleid te komen. Niet veel later werd bekend dat de gemeente voorlopig de komst van nieuwe flitsbezorgers onmogelijk heeft gemaakt en dat er over een jaar een voorstel voor beleid komt over flitsbezorgers.

Recent werd het CDA benaderd door flitsbezorger Getir, die graag wilden laten zien wat zij de laatste maanden hebben gedaan om de overlast te voorkomen. Omdat wij het als politieke partij belangrijk vinden om zoveel mogelijk kanten van een verhaal te horen, gingen we graag op de uitnodiging in. En dus bezocht raadslid Gerrit Jan Valk op een druilerige donderdagmorgen Getir. En het moet gezegd worden: Getir heeft zich de kritiek uit de raad wel aangetrokken. De afgeplakte winkelruiten zijn vervangen door een expositieruimte waar innovaties kunnen worden getoond. De fietsen en scooters staan niet meer op straat, maar zijn inpandig geparkeerd. De bezorgers hoeven ook niet meer op straat te wachten op orders, maar hebben in het gebouw een ruimte waar ze verblijven als ze wachten op een order. Deze ruimte is volgens Getir soundproof gemaakt zodat bovenburen geen last meer hebben van geluidsoverlast. Laden en lossen gebeurt niet meer vanaf de Binnenwatersloot, maar vanaf een plek aan de Phoenixstraat. Bovendien gaf Getir aan een distributiecentrum te hebben geopend van waaruit de vestigingen in de regio bevoorraad worden, zodat er 80% minder vrachtwagens naar de Delftse binnenstad hoeven te rijden. En wat verkeersveiligheid betreft: de rijders moeten verplicht een door Veilig Verkeer Nederland gecertificeerde fietstraining volgen.

Het CDA ziet nog steeds uit naar het voorstel voor regulering van flitsbezorgers waar het college in het voorjaar mee komt. Maar in vergelijking met concullega Flink aan de Breestraat, waar fietsen en wachtende bezorgers nog steeds de stoep blokkeren, vrachtwagens meerdere malen per dag de straat volledig aflsuiten en de ruiten volledig zijn afgeplakt, is Getir wel flink opgeschoten in de richting die we bedoelden toen we de motie in februari schreven. Hopelijk volgt Flink dit voorbeeld.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.