04 juli 2023

Terugblik op Raadsvergadering Jaarrekening / Kadernota

Afgelopen donderdag 29 juni vond de Raadsvergadering over de Jaarrekening en Kadernota plaats. Voorafgaand aan deze vergadering vonden er ook vergaderingen van de Commissies Algemeen en Rekening & Audit plaats. Een drukke periode dus voor onze raadsleden Frank Visser, Gerrit Jan Valk, David Sarkisian en mezelf. Maandag 3 juli vond de laatste fractievergadering voor het zomerreces plaats. Met nog één Raadsvergadering komende donderdag af te werken gaan we even genieten van wat vrije tijd. Maar niet voordat we jullie vertellen hoe de afgelopen weken voor ons verlopen zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.