20 oktober 2022

Terugblik Raadsvergaderingen 3 en 18 oktober

Op 18 oktober vond er een Raadsvergadering met als belangrijkste agendapunt de vaststelling van het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven). Met Gerrit Jan Valk kijk ik terug op dit omvangrijke dossier waaraan Gerrit Jan al zo'n 5 jaar mee bezig is geweest. Na een vergadering met veel moties en twee amendementen werd het bestemmingsplan dinsdagavond vastgesteld. In deze podcast neemt Gerrit Jan u mee hoe deze vergadering verliep en wat de resultaten zijn.

Ook Frank Visser schoof aan. Hij vertelde over het voorstel van de Commissie Economie, Financien en Bestuur over het Rekenkamer Rapport samenwerking TU Delft. Daarnaast keek hij nog terug op de extra vergadering van de Raad over de Energietoeslag. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.