Frank Visser

Lijsttrekker, Commissielid

Wie ben je?

Mijn naam is Frank Visser, lijsttrekker voor het CDA Delft bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Ik ben 34 jaar oud, geboren in Thailand, getogen in Friesland en sinds 2016 woon ik in de Kuyperwijk-Zuid. In het dagelijks leven werk ik bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag en doe dat momenteel in de functie van directiesecretaris. Al geruime tijd ben ik een actief CDA-lid. En tot drie jaar geleden ook van het CDJA. Voor het CDA was ik onder meer vijf jaar lid van het afdelingsbestuur van het CDA Zuid-Holland. En in mijn CDJA-tijd ben ik lid geweest van het landelijk DB, was ik vier jaar internationaal secretaris en twee jaar lid van het dagelijks bestuur van YEPP, de politieke  jongerenorganisatie van de EVP.

Wat wil ik voor Delft bereiken?

Het onaanvaardbaar dat grote groepen mensen – vooral dertigers, gezinnen, starters en mensen met mbo-banen – onze stad massaal verlaten en uitwijken naar buurgemeenten. Delft moet ook een thuis blijven voor de middengroepen. Voor deze mensen is de situatie op de woningmarkt nijpend geworden. Die enorme opgave hebben we met elkaar te slechten. Daar zijn Rijk
en provincie ook bij nodig, maar ook de gemeente moet eraan bijdragen dat voor meer mensen betaalbaar wonen bereikbaar wordt. Daarnaast wil ik bijdragen aan een Delft waar alle inwoners kunnen meedoen, ieder in een eigen tempo. Dit kan bijvoorbeeld via betaald of onbetaald werk, als mantelzorger, via onderwijs, sport en cultuur. En dat gaat niet vanzelf.

Mijn favoriete plek in Delft is...

Het historische centrum van de stad. Het is gewoonweg fantastisch hoe de historische binnenstad eruit ziet, een geweldige plek waar de rijke geschiedenis van de stad zichtbaar is. Meer dan terecht schrijven Geert Mak, Tracy Chavalier en Simone van der Vlugt over onze stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.