03 maart 2022

Geef studenten en starters weer een kans op de Haagse woningmarkt

Tijd voor verandering

Een plan voor fatsoenlijke en betaalbare woningen voor onze studenten en starters
Wonen in Den Haag is voor studenten en starters steeds moeilijker geworden. Het CDA wil bouwen aan een eerlijke kans op de woningmarkt voor mensen die van Den Haag hun thuis willen maken, nu en in de toekomst. De realiteit is dat studenten en starters op de krappe woningmarkt amper aan een fatsoenlijke kamer of een fijn huis kunnen komen. Daarom presenteren de jongerenkandidaten van het CDA Den Haag een plan voor een eerlijke kans voor jongeren en starters op de Haagse Woningmarkt.

Het oplossen van de woningcrisis gaat niet over het stapelen van stenen. Het gaat over de plek waar je je thuis voelt, waar je jezelf ontwikkelt en waar je wellicht ooit een gezin wil starten. Doordat de woningmarkt de afgelopen jaren te veel als markt werd gezien, is onze stad niet alleen te duur geworden maar dreigt ook de verbinding in de stad te verdwijnen. Dit moet en kan anders.

Studenten: huisvesting door de hele stad en gezellige studentenkernen
Het CDA wil Den Haag verder ontwikkelen tot een volwaardige studentenstad. Dat begint met de beschikbaarheid van betaalbare kamers. Veel onderwijsinstellingen nemen meer studenten aan dan dat er woningen beschikbaar zijn. De gemeente moet daarom prestatieafspraken maken met studenten huisvestingorganisaties als DUWO, de Haagse hogeschool en de Universiteit Leiden over het aanbieden en bouwen van studentenwoningen.

Een van de dingen die daarin moet veranderen is dat nu te vaak studio’s worden aangeboden, terwijl studenten helemaal niet zitten te wachten op een woning helemaal voor zichzelf. Ook om te integreren in de stad en je er thuis te voelen is het juist belangrijk om met huisgenoten samen te leven. Een gezellig studentenhuis biedt een antwoord op vereenzaming onder jongeren. Daarom moeten we inzetten op studentenhuisvesting in de gehele stad, in plaats van alleen op campussen en gezellige studentenkernen. Als bijkomend voordeel kun je wijken die dreigen te verloederen zo ook nog eens een boost geven.

Het tweede is de verkamering. In de afgelopen periode heeft de gemeente verkamering een halt toegeroepen om overbewoning tegen te gaan. Voor studenten willen we dat een uitzondering gemaakt wordt op het verkamerverbod in de wijken waar dat kan. Hierbij hanteren we een norm per wijk voor het maximum woningen dat voor studentenhuisvesting mag worden gebruikt.

Door het stimuleren van verjonging en diversiteit in wijken samen met de benodigde voorzieningen, kan de leefbaarheid in wijken worden vergroot. Iedereen, en dus ook studenten, dragen daarbij de verantwoordelijkheid zich in te zetten voor een fijne buurt voor alle Hagenezen en Hagenaren.

Starters: betaalbare koop- en huurwoningen
Ook wanneer je klaar bent met studeren, moet de stad perspectief bieden om hier te kunnen blijven wonen en een gezin te starten. Voor de startende middenklasse is het bijna onmogelijk geworden om een fatsoenlijke huurwoning te vinden, laat staan een woning te kopen. De woningmarkt is een maatschappelijk goed, en mag niet alleen een instrument zijn voor beleggers om winst te maken. Daarom moet worden ingezet op een Haagse norm van 70% betaalbare koop of huur bij Haagse nieuwbouw. Bij deze nieuwbouw gaan we uit van minimaal 70m2 en minimaal drie kamers per appartement.

Verder moeten we vaker gebieden aanwijzen via de huisvestingsvergunning, waarmee starters met een middeninkomen voorrang krijgen voor een woning. Ook hogen we de opkoopbescherming op. Wie nu een woning met een WOZ waarde van 355.000,- euro koopt moet er ook zelf in gaan wonen. Deze grens kan nog verder worden opgehoogd naar 450.000,- euro. Ook stelt het CDA voor dat de gemeente starters kan ondersteunen met koopstartconstructies en startersleningen bij het kopen van een huis. Dit zien we als tijdelijke oplossing om de woningmarkt een stukje eerlijker te maken voor starters, voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ouders garant kunnen staan.

Het is tijd voor verandering op de Haagse woningmarkt. Laat studenten en starters niet tussen wal en schip vallen, maar biedt ze een eerlijke kans op een thuis in Den Haag.

Meer over onze plannen voor studenten: https://www.cda.nl/den-haag/studenten
Meer over onze plannen voor starters: https://www.cda.nl/den-haag/starters

Meer over onze Hinke de Groot: https://www.cda.nl/hinke-de-groot
Meer over onze Mariska Neefjes: https://www.cda.nl/mariskaneefjes

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.