05 maart 2017

Nieuwsflits maart 2017

De raad kwam deze week terug voor een extra raadvergadering over het armoede- en schuldenbeleid in Gouda. Het pakket geeft een steun in de rug aan hen die het moeilijk hebben in onze stad.

Ook is er volgende week een extra vergadering voorzien om de uitvoeringsplannen van dit College van B&W te bespreken naar aanleiding van het actieprogramma. Dit vormt een belangrijk moment voor CDA Gouda, waarbij voor ons cruciale onderwerpen aan de orde komen;

  • -sportbezuiniging van tafel (2,5 ton)
  • -lastenverlichting voor Goudse huishoudens
  • -‘kracht van de samenleving’ centraal
  • -extra inzet op een veilig Gouda

Zo zetten wij ons in om ook in Gouda een goede toekomst te bieden aan ons als Gouwenaren maar ook aan de volgende generaties. Iets dat ook landelijk volop centraal staat in de campagne. Evenals het belang van onze waarden en normen. Uit recent onderzoek bleek dat zorg nummer één van mensen in de samenleving. Een thema dat bij CDA in goede handen is.

Logisch dus ook dat de steun voor het CDA elke dag groeit. Dat hebben we ook afgelopen zaterdag gemerkt tijdens onze ‘Groene Golf’ in Gouda. Wij blijven ons inzetten voor Gouda. U toch ook?

Klik op deze link om de Nieuwsflits te openen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.