Wethouder

Wethouder Jan-Willem van Gelder

 

Portefeuille

  • Burgerparticipatie en burgerinitiatieven
  • Burgerschap en integratie
  • Strategisch communicatiebeleid
  • Sport
  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • SROI

Projecten

  • Werkprogramma ‘kracht van de samenleving’
  • Goudasfalt (samen met wethouder Bergman)
  • Gouda 2020 (samen met burgemeester Schoenmaker en wethouder De Laat)

Contact

Gemeente Gouda
Tav J.W. van Gelder
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086
2800 BB  Gouda

e-mail: jan-willem.vangelder@gouda.nl

Bestuursondersteuner

Woordvoerder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.