Zij aan zij, voor een Gouda dat we door willen geven

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 pleit CDA Gouda voor inwonerparticipatie, buurtafspraken en het betrekken van inwoners bij beleid en praktijk. De slogan waarmee CDA Gouda de campagne ingaat luidt: “Zij aan zij voor een Gouda dat we door willen geven.” CDA Gouda wil werken aan een stad waarin iedereen ertoe doet. “We zien graag dat alle Gouwenaars zij aan zij hun talent inzetten om de stad vooruit te helpen voor iedereen die hier woont,” aldus lijsttrekker Michiel Bunnik.

Michiel Bunnik, momenteel wethouder financiën, is lijstrekker voor het CDA bij aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Bunnik staat er echt iets op het spel bij de gemeenteraadverkiezingen: “CDA Gouda doet een appèl op iedereen om Gouda in een betere staat door te geven aan de volgende generaties. CDA Gouda wil dat doen door zorgvuldig beheer en onderhoud van onze publieke omgeving. We willen een bijdrage leveren aan het oplossen van de vraagstukken van vandaag door gerichte oplossingen te zoeken voor de klimaat- en milieuproblematiek, aandacht te hebben voor de grondstoffenschaarste, hernieuwbare energie, het bestrijden en voorkomen van armoede, en door in te zetten op versterking van de veiligheid in Gouda en op bestrijding van criminaliteit en overlast.”

Sociaal Contract

Een belangrijk speerpunt is een nieuw sociaal contract. Bunnik legt uit: “CDA Gouda werkt aan een nieuw sociaal contract op basis van openheid, respect, liefde en omzien naar elkaar. Inwonerparticipatie is daar een wezenlijk onderdeel van. Wij zien dit als een instrument om samen met inwoners te verbinden, te informeren, te wegen en in gezamenlijkheid te komen tot het maken van keuzes. Inwonerparticipatie krijgt dan ook een vaste plek in gemeentelijke besluitvorming. Inwoners denken mee en beslissen mee over veranderingen in hun omgeving. De raad richt een aparte participatiecommissie in die toetst of participatie voldoende is toegepast.”

Brainstormsessies

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door het houden van een aantal brainstormsessies, waarvoor we zo verschillend mogelijke inwoners van Gouda hebben uitgenodigd; oud en jong, man en vrouw, CDA-leden en niet-CDA’ers, al lang inwoner van Gouda of nog maar net. Wat opviel was er vooral aandacht werd gevraagd voor de sociale samenhang van de stad, zorg voor elkaar, aandacht voor de wijken en het milieu. Dat heeft geleid tot een programma waarin we samen – inwoners onderling, maar ook de burger en de overheid – zij aan zij staan voor een Gouda dat we door willen geven aan de volgende generaties.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.