11 maart 2022

Blog Geopolitiek in Gouda | Versnel Gouds Isolatie Programma

Deze gemeenteraadsverkiezingen staan in de schaduw van de oorlog in Oekraïne. Het drukt ons met de neus op het feit dat democratie en vrede kwetsbaar zijn. Aan die waarden moeten we blijven werken.

Gouda wordt ook geraakt door de geopolitiek en de effecten van de oorlog, of het nu gaat over vluchtelingen of energiebehoefte en dagelijkse producten in onze stad. De geopolitieke ellende kunnen we niet veranderen helaas. Als stad kunnen we wel bijdragen in hulp, maar ook door keuzes te maken voor de toekomst. De komende tijd zullen we daar in de Goudse politiek knopen over moeten doorhakken. Als CDA Gouda zijn wij ons daarvan bewust.

Gouds Isolatie Programma (GIP)

De afgelopen jaren is al er veel gesproken over alternatieve energie en warmte. Met de afhankelijkheid van Russisch gas en het contract met Gazprom in Gouda ligt die vraag levensgroot op tafel. Wat CDA Gouda betreft, is het nodig om het Gouds Isolatie Programma (GIP) versneld uit te voeren. Toen we het initiatief namen, konden we niet bedenken hoe actueel dit nu zou zijn. Door het Nationaal Isolatieprogramma te koppelen aan Goudse isolatieprojecten kunnen we het gebruik van gas terugdringen. Dit versnellen, kan al op de korte termijn. Doen dus!

Voor de middellange termijn moeten we alternatieven zoeken voor Gouda en de Gouwenaars. Bijvoorbeeld het realiseren van een groen-gascentrale in het Groene Hart kan een bijdrage leveren. Wat CDA Gouda betreft moet de haalbaarheid daarvan snel opgepakt worden. Zo kunnen we , op schaal, in Gouda een bijdrage leveren die ons verder brengt. 

 

Michiel Bunnik

CDA Gouda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.