21 januari 2022

CDA en VVD Gouda willen kwaliteit van bestuur in Gouda verbeteren

Gouda is in de afgelopen raadsperiode op diverse momenten geconfronteerd met voorstellen en besluiten van het college die weerstand opriepen. Door vooraf duidelijke afspraken te maken, kunnen we voorkomen dat daarover onduidelijkheid ontstaat. De ontstane onduidelijkheid hebben we in diverse dossiers teruggezien. Dit had in veel gevallen voorkomen kunnen worden volgens het CDA en de VVD.  Om de kwaliteit van besluiten en het bestuur van de stad te verbeteren komen CDA en VVD daarom met een initiatiefvoorstel. 

Dat belangen en besluiten politiek moeten worden gewogen en knopen moeten worden doorgehakt, zien de initiatiefnemers Huibert van Rossum (raadslid CDA Gouda) en Kevin de Jonge (fractievoorzitter VVD Gouda) als vanzelfsprekend. Echter, in de aanloop voorafgaande aan besluitvorming is niet altijd inzichtelijk en transparant hoe belangen worden gewogen en/of en hoe de belanghebbende Gouwenaars worden meegenomen. 

Dit is een probleem. Door deze onduidelijkheid voelen inwoners zich overvallen of niet goed betrokken, wat de kwaliteit van besluitvorming vervolgens niet ten goede komt. Goede voorstellen of plannen uit de stad zelf krijgen hierdoor mogelijk geen kans of belanghebbenden kunnen pas (te) laat reageren.

Initiatiefvoorstel

Vanuit de Raad is meermaals aangeven dat men meer behoefte heeft om bij de start van een project of besluit meer inzicht te krijgen in hoe en wanneer Gouwenaars en de gemeenteraad daarbij worden betrokken. Het initiatiefvoorstel met de titel: 'kwaliteit van besluitvorming' moet dit regelen. De verbeterslag moet leiden tot een betere voorbereiding en inhoudelijke behandeling, zodat er achteraf geen discussie hoeft te zijn over de procedure en het juist en tijdig betrekken van belanghebbenden.

De Jonge (fractievoorzitter VVD Gouda) en Van Rossum (raadslid CDA Gouda) zien Gouda als een stad die vol in beweging is. Om als gemeente en politiek hier goed op in te spelen en betrouwbare partner te zijn bij de voorstellen en initiatieven is goede besluitvorming het vertrekpunt. Het is nu aan het college en de andere Raadsfracties om op het initiatiefvoorstel te reageren. 

 

Klik op onderstaande link om het initiatiefvoorstel te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.