11 november 2016

CDA Gouda reikt mantelzorgcompliment uit

Op donderdag 10 november, de dag van de mantelzorger, heeft CDA-raadslid Eppy Boschma een aantal mantelzorgcomplimenten uitgereikt aan Gouwenaars. Onder andere mevrouw Baks en mevrouw Bos ontvingen een mantelzorgcompliment. Raadslid Boschma daarover: 'Indrukwekkend hoe zij als mantelzorger dag in, dag uit zich vol energie wijden aan de zorg voor hun naasten. Dat verdient respect. En een bloemetje natuurlijk!'

Mantelzorgers verlenen dag in dag uit zorg aan hun naaste, familielid of vriend. Zij doen dat onbezoldigd, met veel liefde en inzet en cijferen zichzelf daarbij soms (teveel) weg. Om de mantelzorger in het zonnetje te zetten, deelde CDA Gouda op de dag van de mantelzorg een ‘mantelzorgcompliment’ uit aan een aantal van hen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.