13 oktober 2016

CDA Gouda roept op tot open vizier en wil om te leren

Het rapport 'Bestreden Bestemming' van de Ombudsman werd op 12 oktober in de Goudse gemeenteraad besproken.

Teun Hardjono, raadslid CDA Gouda bracht in dat het rapport van de Ombudsman de tekortkomingen op het gebied van communicatie met de bewoners van Gouda Noord glashelder maakt. 'Het gaat niet alleen om de PWA kazerne maar het is bijna standaard gedrag geweest van het vorige College van B&W. We hopen dan ook dat direct betrokkenen met een open vizier en de wil tot leren de hand in eigen boezem steken en in hun nieuwe rol niet dezelfde fouten gaan maken. We rekenen erop dat het in de toekomst beter zal gaan maar we blijven het kritisch volgen'.

De gemeenteraad stelde in brede meerderheid dat het anders en beter moet als het gaat om communicatie en het betrekken van bewoners bij 'bestreden bestemmingen'. Het nieuwe College van B&W heeft er in het actieprogramma ook veel aandacht aan besteed en wethouder Van Gelder heeft niet voor niets burgerparticipatie, het werkprogramma de kracht van de samenleving en strategische communicatie in zijn portefeuille. Ook al geldt dat dit thema uiteraard een opdracht is voor het hele College van B&W en dat de raad er ook een taak in heeft te vervullen.

De Burgemeester zei tijdens de bespreking van het rapport toe de communicatie met inwoners te willen verbeteren en nam het advies van de ombudsman over. Bijvoorbeeld ook om in het vervolg de participatiewijzer te gebruiken, een handleiding over hoe overheden met burgers kunnen communiceren. Daarnaast gaf de Burgemeester aan graag in contact te willen komen met de mensen die de ombudsman hebben benaderd zodat hij ook met hen in gesprek kan.

De bespreking van het rapport van de ombudsman is terug te luisteren via de webcast (www.gouda.nl, onder 12 oktober 2016).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.