28 februari 2018

CDA Gouda wil starters in zorg, welzijn, onderwijs en politie sneller aan huurwoning helpen

De wachtlijsten voor een huurwoning in Gouda zijn enorm. Dat zet Gouda en de Gouwenaar op achterstand. CDA Gouda wil experimenten zodat corporaties starters sneller een woning kunnen toewijzen. Het moet dan gaan om starters met maatschappelijke sleutelfuncties die in de zorg, het welzijn, het onderwijs of bij politie aan de slag willen. CDA Gouda roept het College van Burgemeester en Wethouders ruimte te scheppen voor deze experimenten.

Het experiment moet ervoor zorgen dat een bepaald aandeel van de woningen dat jaarlijks wordt toegekend vrij komt voor deze starters die in Gouda aan de slag willen. Dit moet dan in overleg met woningcorporaties, gemeente en betrokken organisaties in de zorg en het onderwijs.

Nu al dreigen kinderen op de basisschool naar huis gestuurd te worden vanwege een gebrek aan leerkrachten. Ook is in de zorg een tekort aan menskracht. Dat moet anders. Om te voorkomen dat deze mensen zich niet in Gouda gaan vestigen, is nu actie nodig. Daarom pleit het CDA voor het benutten van de ruimte in de huisvestingsverordening om hiermee een experiment in Gouda te starten. Zo maken we samen de stad en zorgen we voor de beweging vooruit. Daar heeft heel Gouda profijt van. 

Meer woningen is uiteindelijk de oplossing. Maar dat duurt een tijd. Sneller resultaat is nodig en kan naast het experiment ook worden bereikt door bijvoorbeeld leegstaande gebouwen te bestemmen tot woningen. Ook dat vraagt samenwerking en bereidheid om alle mogelijkheden die er zijn te benutten.

Huibert van Rossum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.