18 maart 2018

CDA Gouds biedt Sybrand Buma een pamflet aan om samen te werken voor een veilig en weerbaar Gouda

Op 17 maart bood het CDA Gouda een pamflet aan Sybrand Buma (fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer) aan voor een veilige en weerbare Goudse samenleving. Hiervoor hebben we wel landelijke steun nodig. Het CDA Gouda wil de stad graag doorgeven aan de volgende generaties in een veilige en weerbare staat, waarin het prettig wonen en werken is. Daarom slaan we graag de handen ineen aangaande de volgende punten:

1. Versterk de veiligheid; meer wijkagenten
Blijf investeren in veiligheid, zodat er meer wijkagenten komen en zij op straat zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Dat ze met gezag kunnen optreden in straten en wijken waar incidenten, inbraken en criminaliteit nog teveel hoogtij vieren. Meer cameratoezicht, Buurt Bestuurt en Whatsappgroepen helpen bij deze aanpak;

2. Versterk preventie; investeer in jongeren én familieaanpak
In Gouda hebben we last van veel inbraken en criminaliteit. Ook al gaat de trend gelukkig een beetje naar beneden, toch moet alles uit de kast! Het betekent ook meer preventie. Investeer in onze jongeren om te voorkomen dat ze vervallen in criminaliteit. Ook willen we een aanpak gericht op het verstoren van familiesystemen waarbinnen ernstige criminaliteit normaal is. Het vraagt onorthodoxe actie, experimenten en samenwerking met sport, onderwijs, zorg;

3. Versterk onze weerbaarheid; durf "nee" te zeggen
Blijf verbindingen leggen en de dialoog zoeken op grond van onze gedeelde waarden. Durf ‘nee’ te zeggen tegen onfatsoen, mateloosheid en doorgeschoten individualisme. Steun wat verbindend werkt en ageer tegen alles wat tegenstellingen verscherpt. Geef meer instrumenten om te zorgen dat geen podium wordt geboden aan personen die in verband worden gebracht met omstreden netwerken en/of extremistisch gedachtegoed.

4. Versterk een strenge aanpak van terugkerende IS-strijders
In Gouda zijn IS strijders naar Syrië vertrokken en we willen niet dat hun eventuele terugkeer naar Gouda of Nederland ons ‘overkomt’. Daar hebben we elkaar – landelijk én lokaal – keihard bij nodig. Pak daarom terugkerende IS strijders streng aan en straf. En bepleit heldere afspraken die maken dat er voldoende capaciteit en middelen zijn om de kinderen van IS strijders te begeleiden. Zij zullen vaak getraumatiseerd zijn en daar moeten we niet naïef over zijn en er dus tijdig en gedegen op voorbereid zijn. Ook is aandacht nodig voor hun families.

Samen kunnen we meer. Voor een Gouda dat we door willen geven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.