20 november 2019

CDA wil compensatie voor hogere afvalstoffenheffing

De Goudse gemeenteraad debatteerde in november opnieuw over het afvalbeleid. Raadslid Martijn van der Wind gaf daarbij aan dat het CDA financiële compensatie wil voor de stijging van de afvaltarieven. "Dat de tarieven stijgen, is niet de schuld van de Gouwenaar. De Goudse inwoners zijn massaal het afval gaan scheiden en horen daarvoor beloond te worden, zoals vanaf het begin ook is beloofd", aldus Van der Wind.

De stijging van het tarief met 45 euro wordt veroorzaakt door een hogere afvalstoffenbelasting die het Rijk oplegt aan afvalverwerkers. Die berekenen de kostenstijging door aan de gemeenten waar ze voor werken. Op hun beurt berekenen de gemeenten de stijging weer door aan de inwoners. "In Gouda was de kostenstijging nog hoger geweest als we niet zo massaal aan de slag waren gegaan met het scheiden van afval. Maar daar heeft de Gouwenaar per saldo niet veel aan. Die ziet de gedragsverandering niet beloond, maar afgestraft", zo liet Van der Wind weten.

"We roepen het college daarom op om de VNG te vragen bij het Rijk aan te dringen op compensatie voor gemeenten die bijdragen aan het optimaliseren van de afvalketen. Want afval scheiden moet lonen. Verder willen we ook dat het Rijk inzichtelijk maakt hoe de afvalketen circulair gemaakt kan worden, zodat afval gebruikt kan worden als grondstof. Want dat is wat we uiteindelijk willen, dat afval omgezet wordt in nieuwe grondstoffen. Daarom dringen we niet alleen aan op financiële compensatie, maar vragen we ook om het versnellen van innovaties bij de verwerking van afval tot grondstof. Dan is afval scheiden pas echt lonend..."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.