11 mei 2020

Digitaal meedenken tijdens eerste CDA online politiek café

Samen kunnen we meer… Ook op afstand. Het was misschien even onwennig en er werd nog wat gemorreld aan camera’s en microfoons, snel even koffie halen of een Dopper vullen, maar om 20:00 uur kon de eerste digitale vergadering van het CDA Gouda starten. Bestuur, fractie, wethouder en leden zaten om klaar om, voor het eerst in de coronacrisis, bij elkaar te komen om te luisteren, te vertellen, vragen te stellen en mee te denken over de toekomst van Gouda en het CDA na deze crisis.

Hans Alderliesten opent de vergadering met een welkom aan de 27 aanwezigen en met de spelregels: microfoons uit en handen omhoog of een melding in de chatfunctie bij vragen of opmerkingen. Daarna is het de beurt aan Hans zelf om, namens het bestuur -en enigszins los van de crisis waar we ons nu in bevinden-, te vertellen over de ontwikkelingen van de partij; landelijk, provinciaal en lokaal. Hij benadrukt het vooral belangrijk te vinden focus te houden op het eigen verhaal van  het CDA. Het rapport over de zij-aan-zijsamenleving vormt daarbij een mooie leidraad.

Huibert volgt met een update van de fractie. Er gebeurt veel in de stad, de impact van de crisis is gigantisch. Eppy heeft voorgesteld een tijdelijke begroting te maken om zo in kaart te kunnen brengen welke gevolgen de coronacrisis echt heeft voor de stad. Hoe krabbelt de horeca op? Hoe zit het met andere bedrijvigheid in de stad? Het is goed nu niet te ver vooruit te kijken, omdat de situatie nog niet goed te overzien is. Huibert benadrukt dat het CDA wil blijven inzetten op behoud van de sociaal maatschappelijke voorzieningen, het ‘cement’ dat ons bindt.     

Michiel krijgt als laatste het woord. Hij vraagt zich hardop af of hij deze functie had geaccepteerd als hij van tevoren had geweten wat er te gebeuren stond en hij beantwoordt zijn eigen vraag met een volmondig ‘ja’: een crisis is eigenlijk het spannendste wat er kan gebeuren en biedt ook weer kansen. Hij schetst een beeld van de werkzaamheden op het Huis van de Stad: het team bevolkingszorg staat paraat, er is 3x per week bestuurlijk overleg en de collegevergaderingen gaan gewoon door, mét besluitvorming. Michiel is in de afgelopen weken nieuwe overlegstructuren gaan creëren met ondernemers en sportverenigingen. In samenwerking met Gouda Onderneemt is er een Corona-loket opgezet voor ondernemers. Daarnaast heeft Michiel met collega’s een format ontwikkeld om in kaart te brengen welke financiële gevolgen de coronacrisis op korte en middellange termijn heeft: een impactanalyse (deze wordt inmiddels ook elders in het land gebruikt). Hij verwacht begin juni de raad te kunnen informeren over de eerste inventarisatie.

Ondertussen stromen de reacties, suggesties en vragen binnen in de chat: is het denkbaar van de markt een grote alcholvrije terraszone te maken, zodat horeca-ondernemers toch inkomsten kunnen genereren? Waarop gaat Gouda op inzetten nu er voorlopig geen sprake zal zijn van inkomsten van toeristen? Hoe ziet de situatie eruit voor de schouwburg? Zijn ‘rijstroken’ in de winkelstraten een optie om de wandelstromen van winkelaars beter te reguleren? Wordt er vergaderd met mondkapjes? Hoe zit het met de zorgelijke situatie in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Gouda?

Huibert, Michiel en Margreeth reageren op de verschillende vragen. Soms valt er nog weinig te zeggen, soms is er duidelijk beweging en wordt er geëxperimenteerd. Iets na 21:00 uur sluit Peter de vergadering met een gedicht.

 

Ik hoor een slotje langzaam los gaan klikken

van een deur die wijzelf hebben dichtgedaan

Een sterk gevoel van bevrijding wrijft

met een weigering om zelf naar buiten te gaan

Uit angst, voorzichtigheid en de

duidelijke belachelijkheid van beiden

Nietwaar?

 

Wat zijn wij toch een dubbele wezens

En wat hebben we het gezag toch nodig

om een vrijheid te pakken die we

allang hadden willen nemen

 

Peter Noordhoek

Stadsdichter van Gouda

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.