10 oktober 2016

Fractieflits oktober 2016

Op donderdag 29 september is de nieuwe zakencoalitie en het actieprogramma aangekondigd en publiek gemaakt. Na ingewikkelde en stevige onderhandelingen ligt het er. Als CDA Gouda doen we mee in die zakencoalitie en op 5 oktober zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

Voor het CDA is de wethouder Jan-Willem van Gelder aangetreden. Vorige week dinsdag de 27e september hebben we de 2e informele ledenbijeenkomst georganiseerd met de fractie in het Huis van de Stad. Verschillende leden kwamen langs om meer te horen over de politieke ontwikkelingen en over het hoe en waarom van deze zakencoalitie en de rol van het CDA Gouda.

Op 11 oktober vindt de Algemene Leden vergadering van het CDA Gouda plaats in de Veste om 20 uur. Mocht u vragen en/of opmerkingen of suggesties hebben, dan staan wij daar altijd voor open.

Klik hier om de fractieflits van oktober te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.