01 december 2017

Goed nieuws voor de Sport : Nieuwe overeenkomst Gemeente Gouda en Sport.Gouda

In de gemeenteraad is op 29 november de nieuwe overeenkomst goedgekeurd tussen de gemeente en Sport.Gouda. In de overeenkomst voor tien jaar is veel aandacht voor de sportvelden en sporthallen, over nieuwbouw, onderhoud en beheer.De raad is akkoord gegaan omdat er veel vertrouwen is in de dienstverlening zoals Sport.Gouda dat de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld en er door ons veel gewicht wordt gehecht aan ambities voor de komende jaren om sport meer dan nu te verbinden met het sociaal domein. Die ambitie is een direct gevolg van het CDA standpunt en inzet dat sport meer aandacht verdient, er meer dan nu in sport geïnvesteerd moet worden en dat de bijdragen van sport aan de maatschappij van vitaal belang zijn voor een vitale stad.Reeds in juli 2017 heeft de raad de nieuwe Sportnota aangenomen met de volgende speerpunten:

  1. Sport en bewegen in het sociaal domein;
  2. Toekomstbestendig voorzieningen aanbod;
  3. Vitale sportverenigingen en
  4. Zakelijke rolverdeling tussen gemeente en Sport.Gouda.

Kortom, al met al een druk en succesvol jaar voor onze CDA-fractie en sportwethouder die samen vorm gegeven hebben aan de Sportnota en de nieuwe overeenkomst, waarmee we voor de komende 10 jaar een stevige fundament hebben gelegd onder ‘sportend Gouda’.Om verenigingen te ondersteunen, zal Sport.Gouda haar dienstverlening aan de verenigingen intensiveren en nog meer dan nu de samenwerking opzoeken.

We gaan ook onderzoeken, mede op voorstel van het CDA, of we in Gouda een praktisch platform kunnen organiseren tussen sportverenigingen en Sport.Gouda, met als doel om de wensen van de verenigingen goed in beeld te krijgen en de samenwerking te stimuleren.

Maar we hebben ook op initiatief van het CDA een sportstimuleringsfonds opgericht waarmee we nieuwe initiatieven mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld rolstoel basketbal, of atletiek voor personen in een dreigend sociaal isolement.Een andere belangrijke ontwikkeling is het periodiek toetsen van de vitaliteit van verenigingen door middel van een digitale scan, waarmee we in beeld krijgen hoe ‘gezond’ de vereniging is.Kortom, genoeg aandacht voor de sport: bezuinigingen zijn voorgoed van tafel, met extra sportstimulering geven we de verenigingen een steuntje in de rug en met het nieuwe klant platform zijn we klaar voor de toekomst.

Tot slot. In januari 2018 wordt een informele avond belegd met verenigingen om te onderzoeken welke wensen er zijn voor de komende raadsverkiezingen. Het CDA, de fractie en de wethouder, staan pal voor de sport en zij zetten zich dagelijks in om voor sportend Gouda de noodzakelijke vernieuwing en verbeteringen te realiseren tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.

Jan-Willem van Gelder, wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.