22 april 2020

Het CDA van Michiel Bunnik: verbindend, ondernemend, sportief en samen meer

#verbinder

Je kunt hem tegenkomen als je, net als hij, een wandelaar bent of als je ook graag een hapje eet in de stad. Hij houdt van Gouda: van de diversiteit, de compacte binnenstad en de weidsheid eromheen. In 2018 trad hij toe tot het college van B&W: Michiel Bunnik is vader, echtgenoot, wethouder voor het CDA, sportliefhebber, gitarist, ondernemer en verbinder.

#roots

‘Gouda is een stad met veel historie, dat zie je en dat voel je.’ Samen kijken we, vanuit zijn kantoor op de zevende in het Huis van de Stad, uit over een panorama van rode daken, treinsporen, bedrijfspanden, torenspitsen en de indrukwekkend grote St. Janskerk, naast een steeds verder zakkend voorjaarszonnetje. Als student verhuisde hij naar Utrecht en een tijdlang dacht hij dat hij er met zijn gezin zou blijven wonen. Toch keerde het gezin Bunnik terug in 2009. ‘En dat ging supersnel: twee dagen na ons besluit gingen we kijken bij een huis, drie dagen later hadden we het gekocht. En vanaf dag één ben ik supergelukkig hier weer te wonen. Mijn roots liggen hier.’

#deeltijd familieman

Michiel is getrouwd met Hanske en vader van hun vier kinderen van 19, 15, 12 en 8. ‘En ik wil graag een familieman zijn, maar ik werk ook graag en ben best veel weg. Ik probeer ’s ochtends en ’s avonds als mijn agenda het toelaat tijd vrij te maken voor mijn gezin en ik coach het voetbalteam van mijn zoon. Op die momenten wordt er ook echt niet over politiek gesproken.’

#CDA Gouda

Hij kwam in aanraking met het CDA via Teun Hardjono. Ze troffen elkaar bij de Goudse School, een platform voor organisatievraagstukken, en spraken vaak over de Goudse politiek. Teun spoorde Michiel aan zich aan te sluiten bij het CDA. ‘Natuurlijk zette dat me aan het denken. Ik heb toen aan de hand van een aantal belangrijke politieke thema’s mijn eigen verkiezingsprogramma geschreven.’ Michiel toont me een mindmap met kleuren, lijnen en heel veel tekst. ‘En eigenlijk sloten mijn ideeën heel goed aan bij de standpunten van het CDA Gouda.’   

Het CDA heeft rap terrein gewonnen in het leven van Michiel: ‘Ik identificeer me sterk met de verbindende rol van het CDA. Het CDA slaat bruggen, gaat voor samen en hecht er waarde aan dat besluiten gezamenlijk worden gedragen. Ik herken dat in mijzelf: daar waar geknokt wordt, zoek ik een vreedzame oplossing. Respect, zorg, aandacht voor elkaar en rentmeesterschap: daar maak ik me sterk voor.’ En welke rol vervult het CDA in het Goudse politieke landschap? Michiel: ‘De fractieleden hebben veel inhoudelijke kennis en kijken verder dan deze bestuursperiode. Ze leggen verbindingen, brengen ervaring en gezond verstand mee, overzien wat er gebeurt en zijn een luisterend oor in de stad.’

#ditishetCDAGouda

We zetten samen de speerpunten van het CDA Gouda op rij. Waar valt winst te behalen? Welke punten vormen een uitdaging? Wat zijn de successen?

-        Een veilig Gouda: ‘Ik denk dat we samen moeten werken aan een nog veiliger stad. Betrokkenheid van burgers en buurtinitiatieven dragen daaraan bij. Soms hangt het ook samen met de levensfase waarin je je bevindt: ik wil niet dat mijn oudste dochter zich tijdens het uitgaan onveilig voelt. Daar is winst te behalen.’

-        Een bruisend Gouda: ‘Gouda bruist echt! Elk jaar staat Gouda bol van de evenementen, voor jong en oud. En elk jaar komen er mooie, nieuwe initiatieven bij. In de binnenstad, in buurten en wijken, of op het GoudAsfalt terrein. Die zetten Gouda echt op de kaart.’

-        Een degelijk  economisch perspectief voor Gouda: ‘Ik streef naar een goed vestigingsklimaat voor een economisch gezonde stad en vind het belangrijk dat de financiën van de stad op orde zijn. Ik word heel enthousiast van de plannen voor de Campus Gouda. Met hoger onderwijs in de stad halen we kennis, jonge mensen, bedrijven en innovaties de stad in. Ook biedt dit ruimte voor een leven lang ontwikkelen, wat noodzakelijk is. De wereld verandert continu en de kennis van vandaag is morgen alweer oud. In Gouda stonden in 2019 bijna 6000 ondernemingen  geregistreerd, waaronder 4000 ZZP-ers; dan heb je het over heel veel kenniscapaciteit. Ik denk dat het belangrijk is dat we kennis en ondernemerschap in Gouda blijven stimuleren om te innoveren; zo creëren we ook weer werkgelegenheid.’    

-        Samen leven doen we met elkaar: ‘Ik denk dat we dit speerpunt zeker verder kunnen uitwerken in de stad. Mooi als projecten actief door een wijk gedragen worden, ik denk dan bijvoorbeeld aan een sportaccommodatie annex buurthuis. Hier vinden mensen elkaar, hier vergroot je samenhorigheid en verbondenheid. We mogen meer lef tonen en de kazen smelten, door elkaar te kennen en met elkaar te spreken. Het is zo verhelderend om te horen wat mensen drijft in hun aanpak van dingen. Respect voor elkaar en elkaars mening. Het is toch mooi om de mening van een ander te kennen? Daar leer en groei ik van.’

-        Een Gouda waarin we voor elkaar zorgen: ‘Het zou mooi zijn als iedereen in de stad binnen zijn mogelijkheden zou willen bijdragen aan het ‘maken’ van de stad tot een mooie plek om te leven: raap dat blikje fris eens van de grond, het is niet altijd bewust daar weggegooid. Het gaat er volgens mij om dat je met elkaar een opgeruimde stad wil ‘zijn’. De oorzaak van iets is niet altijd belangrijk. Dat wat je ermee doet wel. Omzien naar elkaar. Dat is wat ik onze inwoners toewens.’    

-        Een duurzaam Gouda: ‘Binnen het CDA spreken we van ‘rentmeesterschap’: we hebben de aarde in bruikleen. Ik zou de stad graag een beetje beter doorgeven dan ik hem zelf ‘gekregen’ heb. We staan voor grote opgaven: een CO2-neutraal en klimaat- en waterbestendig Gouda. Onze zakkende stad vraagt om innovatieve oplossingen en werkwijzen. Daar wordt al aan gewerkt, maar ook in dit geval denk ik dat we er goed aan doen kennis en ondernemerschap in huis te halen.’

#zichtbaar

‘Ik baal ervan dat de dag maar 24 uur heeft: dat dwingt me ertoe keuzes te maken. Ik zou er graag meer met de achterban op uitgaan om te praten met Gouwenaren… Zo leren we het beste wat er leeft in de stad. Ik ben er trots op dat het CDA zichtbaar is als de partij die zich sterk maakt tegen eenzaamheid en die oog heeft voor zorg en mantelzorgers. En doen gaat hierbij voor mij voor plannen maken; ik vind dat er te veel plannen gemaakt worden om plannen te maken. Ik ben een voorstander van Agile werken.’

(Agile werken: het maken van ‘sprints’ in korte overzichtelijke periodes waarna feedback gegeven en ontvangen wordt en bijgestuurd wordt. De Agile-werkwijze vraagt flexibiliteit van een klein zelfsturend team: het eindresultaat staat nog niet helemaal vast).  

#ambitie

Zijn cv verraadt Michiels ondernemersgeest: hij was eerder directeur en eigenaar, initiator en ontwikkelaar van verschillende bedrijven. Waar liggen zijn ambities voor de toekomst als wethouder voor Gouda? ‘Ik wil trots zijn op mijn stad en deze goed achterlaten. Ik wil zorgen voor een sluitende begroting en bijdragen aan het realiseren van een ruim woningaanbod. Met het Goudse Sportakkoord hebben we nieuwe verbindingen bewerkstelligd, maar ik vind dat sport nog veel meer onderdeel moet worden van de dagelijkse routine van mensen en daar horen, wat mij betreft, sportfaciliteiten in de buitenruimte bij.’

#ervaring        

Welke kennis, ervaringen en vaardigheden komen van pas in zijn rol van wethouder? ‘Alles wat ik heb meegemaakt neem ik mee in wie ik vandaag ben en wil zijn. Ik weet dat het leven een proces is en dat je steeds weer leert om het beter of anders te doen. Jezelf kennen is key. Door de jaren heen heb ik geleerd dat je het beste niet alles zelf kan doen. Je kunt beter de koppen bij elkaar steken en expertise met elkaar verbinden. Ieder heeft daarin zijn rol. Natuurlijk ben ik dankbaar voor de opgedane ervaring als jurist, bestuurder en leidinggevende. Maar ook als ZZP-er. Het opstarten van een bedrijf (zonder klanten), nieuwe energie in iets stoppen is iets wat ik meerdere keren heb gedaan. Dat is zo leerzaam.’  

#samenkunnenwemeer

Voorbeelden? ‘Het Sportakkoord (trots wijst hij naar de cirkel aan de muur van zijn kantoor)! De eerste gezamenlijke initiatieven worden binnenkort  gerealiseerd, zoals sporten in de buitenruimte of het multigebruik van locaties.. Operatie Steenbreek vind ik ook een mooi voorbeeld: een gezamenlijk initiatief voor meer groen in onze tuinen om beter in te spelen op klimaatverandering.’

We nemen afscheid. Het begint inmiddels te schemeren, maar we kijken nog even uit over de stad waar hij zo trots op is… Met de Sint Jan, de Stolwijkersluis, met ondernemers, met jongeren, met sportliefhebbers, met water en een prachtige binnenstad. En met zijn CDA, want #samenkunnenwemeer.     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.