24 september 2010

Huis in Ghana van Wim Cornelis

Huis in Ghana van Wim Cornelis

'Als er iets niet klopt moeten we dat onderzoeken en de onderste steen bovenhalen dat is het uitgangspunt voor CDA Gouda' aldus Wim Hillenaar (fractievoorzitter). Op 21 september sprak de gemeenteraad over het voorstel van Gouda Positief om een integriteitsonderzoek te houden over het feit dat Wim Cornelis in Ghana een huis heeft gekocht. In de media heeft Wim Cornelis al eerder aangekondigd na zijn burgemeesterschap van Gouda in Ghana te gaan wonen. Dit was voor de gemeenteraad geen nieuw feit.

 

Gouda Positief heeft echter op basis van anonieme klokkenluidersbronnen begrepen dat er iets niet klopt bij de aankoop van het huis in Ghana. Op basis van deze bronnen moet er volgens Gouda Positief daarom een integriteitsonderzoek komen. Het CDA heeft met belangstelling de argumenten van Gouda Positief gevolgd. Echter ondanks herhaalde verzoeken en meerdere pogingen was Gouda Positief niet bereid enig inzicht te geven in wat er fout zou kunnen zijn. Wim Hillenaar: ‘Wij besluiten op basis van feiten en wij snappen daarom niet dat, ondanks herhaald verzoek, we niets maar dan ook niets op tafel krijgen'.  Voor het CDA is minstens iets van een aanwijzing nodig om een extern onderzoeker gericht aan het werk te zetten. Aangezien er geen enkel feit of kleine hint kon worden gegeven, heeft de CDA-fractie niet ingestemd met een uitgebreid integriteitsonderzoek. Wel acht de fractie van belang dat er volledige openheid van zaken wordt gegeven. De fractie stelt vast dat de burgemeester van meet af aan, drie jaar geleden, transparant is geweest en alle gegevens ter inzage heeft aangeboden. Op basis van die gegevens acht de CDA-fractie geen nader onderzoek nodig. Dat zou immers tot de ongewenste situatie van een omgekeerde bewijslast leiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.