22 april 2020

In memoriam: André Tukker

In memoriam: André Tukker
Op 5 april 2020 is ons oud-gemeenteraadslid van het CDA in Gouda André Tukker op 83-jarige leeftijd overleden. André was al lange tijd opgenomen in de Prinsenhof. Hij was ereburger van Gouda en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Oud-wethouder Ton van Huut schreef een persoonlijk In memoriam. 

In zijn afscheidsadvertentie in de Goudse Post schreef zijn familie dat 'zijn geest al lange tijd dood was, en dat zijn lichaam nu ook was overleden, maar dat zijn geest blijft leven in de harten van de familie'. Zo wil ik André ook graag herinnerd hebben aan ons. Een vriendelijke en vrolijke goedlachse man met een tomeloze energie en grote inzet voor ons als CDA in Gouda. Gemeenteraadslid voor het CDA toen hij in 1980 tussentijds in de fractie kwam, omdat Jan Potharst toen wethouder werd vanwege het vertrek van wethouder Houdijk als burgemeester in Zoeterwoude. 

Actief ook in de verkiezingscampagnes en elke 4 jaar samen met Jan de Landmeter op pad als “plakploeg” om de verkiezingsborden en eigen borden langs straten, wijkverbindingswegen en invalswegen van Gouda van onze CDA-posters te voorzien. Veel meer dan gemiddeld actief als raadslid, mede doordat hij tussen de mensen in de stad stond, zichtbaar was in buurten en wijken en een echte volksvertegenwoordiger was!!! Met tomeloze energie stapte hij overal op af. 

In 1979 was ik gevraagd door CDA-voorzitter Constant Nuijtens om lid te worden van het CDA en mij in te zetten voor de redactie van het plaatselijke CDA-blad. En ja, ook André werd meteen een maatje! Samen met hem, Marja Verstoep, Marja Feit-Zoet en Ad Verhoef maakten we met grote regelmaat jaren lang een CDA-blad, waarbij veel bijdragen door André werden geleverd. Bijdragen uit gebeurtenissen in buurten en wijken en zijn inzet mensen te helpen. Als directeur van R.K. Basisschool De Cirkel deelde ik mijn zorgen met hem over de gevaarlijke oversteek van leerlingen uit de Ruiten- en Grassenbuurt op de Plaswijckweg ter plaatse. André kwam in actie en hoe!!!!... Dit wilde hij voor ouders en schoolgaande kinderen graag regelen!!!!! Het college had daar echter op dat moment nog geen geld voor over. Hij bedacht daarom een slimme truc door bij de behandeling van de verhoging van de raadsledenvergoeding een motie in te dienen om van de verhoging af te zien. Hij diende vervolgens na dit genomen besluit meteen een voorstel in om de opbrengst daarvan te gebruiken voor een goede oversteek met verkeerslichtinstallatie op de Plaswijkweg ter hoogte van de daar aanwezige basisscholen. Daar wilden de raadsleden vanzelfsprekend niet tegen stemmen. Zo geschiedde en zo kon André, geflankeerd door schoolkinderen, deze oversteekplaats in gebruik laten nemen. André probeerde er altijd wat extra’s voor bewoners uit te halen bij de behandeling van de voorstellen in de raadscommissies. Daarbij ging zijn aandacht vooral uit naar bewoners in wat toen ‘stadsvernieuwingswijken’ heette. Hij kwam daarbij nog wel eens in aanvaring met wethouder Harms, omdat hij altijd nog wat extra’s wilde dan het voorstel van de wethouder. Ik heb de wethouder wel eens horen zeggen dat hij het optreden van André in zijn commissie “als een nagel aan zijn doodskist” beschouwde. Vanzelfsprekend niet persoonlijk bedoeld, maar het tekende vooral Andrés inzet en vasthoudendheid als hij zijn rechtvaardige voorstellen en suggesties aan de wethouder en zijn medecommissieleden deed. 

Ook na zijn afscheid als raadslid bleef André als vrijwilliger heel actief in tal van organisaties. Te veel om ze allemaal te noemen, maar in elk geval kan zijn lidmaatschap van het bestuur van de ouderenbond KBO Gouda en de KBO Provincie Zuid-Holland niet onvermeld blijven. Het wel en wee van ouderen bleef voor dit oud-bestuurslid van Huize Juliana een belangrijke invulling van zijn tijd als vrijwilliger. 
 
André, namens velen, onze leden, (oud-)fractiegenoten, (oud-)wethouders en (oud-) bestuursleden .....bedankt. Bedankt voor jouw inzet voor het CDA, onze stad en haar bewoners, 

Ton van Huut 

CDA Gouda wenst alle nabestaanden veel sterkte. 
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.